Predsedničini forumi bodo potekali skozi celoten mandat in so povezani s strateško pomembnimi temami za prihodnost Slovenije.

 

Prvi Predsedničin forum je bil posvečen zdravstvu

Področje zdravstva je eno temeljnih strateških področij, ki mu predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar posveča posebno pozornost, zato je bil tej temi posvečen prvi Predsedničin forum, ki je potekal 23. maja 2023 na Brdu pri Kranju.

Namen foruma, na katerem je poleg strokovnih razpravljavcev kot osrednji gost sodeloval tudi minister za zdravje Danijel Bešić Loredan, je doprinos k pripravi celovite zdravstvene reforme, ki mora biti plod strpnega dialoga tako s stroko kot tudi s civilno družbo, v iskanju dobrih rešitev za vse.

Tema drugega Predsedničinega foruma je bila trajnostne preobrazbe prehranskih verig in doseganje prehranske suverenosti

Namen in cilj foruma je bil iskanje konkretnih rešitev, nato pa v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije še njihova implementacija, ki bi pripomogla k okrepitvi prehranske suverenosti v državi. Predsednica Pirc Musar je ob odprtju foruma poudarila, da država na tem področju nujno potrebuje vizijo in smelo, odločno voditeljstvo z jasnimi cilji in izdelanimi ukrepi, kako jih doseči: »Ocenjujem, da bi jasna vizija aktivirala vse, ki so udeleženi v prehranske verige, saj bi delovala spodbudno. Odsotnost vizije ali njena nejasnost nista okoliščini, v katerih lahko pričakujemo veliko sprememb.«

Hrano kot strateško dobrino in prehranske sisteme kot orodje, ki prispeva k njeni dostopnosti, je nujno treba razumeti v kontekstu aktualnih razmer v svetu, predvsem podnebne krize in posledic podnebnih sprememb, naravnih in okoljskih katastrof, ekstremnih vremenskih pojavov in konfliktov. Slovenija bo kot nestalna članica Varnostnega sveta 2023-2024 pri izpolnjevanju svoje agende morala upoštevati te izzive, ki se že izkazujejo kot vprašanja varnosti, zato je zelo pomembno, kako se teh izzivov lotimo doma. Dobra praksa na domačih tleh nam bo omogočila večjo prepoznavnost, pa tudi legitimnost, ko bomo svetu predlagali že preizkušene rešitve.

Predsedničinega foruma so se udeležili tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in državni sekretar mag. Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Blaž Germšek s številčno delegacijo sodelavcev, Tina Hočevar iz kabineta ministra za okolje, podnebje in energijo ter mag. Suzana Zupanc Hrastar, vodja Sektorja za naravne vrednote in zavarovana območja Ministrstva za naravne vire in prostor.

Dokument s priporočili dopolnjujeta dve prilogi, in sicer o prednostih namakanja in rastlinjakov.

Tretji Predsedničin forum je obravnaval akutno problematiko nasilja v družbi

Naslovil je enega od ključnih družbenih vprašanj – zagotavljanje pogojev za mirno sobivanje in uživanje temeljne pravice do varnosti. Največji izziv in grožnjo temu predstavljajo različne oblike nasilja. Njihove posledice so večplastne, vplivajo in zaznamujejo posameznike, družine, skupine in celotno skupnost. Nasilje zmanjšuje kakovost življenja in onemogoča uresničitev potencialov posameznikov in družbe. Sodobne družbe so za preprečevanje, soočanje, sankcioniranje in odpravljanje negativnih posledic nasilja izoblikovale različne institucionalne pristope.

Kako zagotoviti pogoje za mirno sobivanje ljudi in uživanje temeljne pravice do varnosti je vprašanje o katerem je v okviru Tretjega Predsedničinega foruma v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju razmišljalo 19 govorcev, vrhunskih strokovnjakov z različnih področij dela.