Svetovalci predsednice republike

Vsi predsedničini svetovalci

 • Jan Kovačič

  Generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije

  Jan Kovačič

  Deset let deluje na področju protokolarnih dogodkov in odnosov z javnostmi na najvišji državniški ravni. Leta 2015 je diplomiral iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V času študija je delal v Protokolu Republike Slovenije, od marca 2017 pa je zaposlen v Uradu predsednika Republike Slovenije. Do imenovanja na mesto generalnega sekretarja je v kabinetu predsednice republike Nataše Pirc Musar opravljal naloge s področij strateškega komuniciranja, odnosov z javnostmi ter načrtovanja in izvedbe predsedničinih obveznosti v Sloveniji in tujini, za nekdanjega predsednika Boruta Pahorja pa je opravljal naloge s področij načrtovanja in izvedbe njegovih obveznosti doma in v tujini ter odnosov z javnostmi.

  Kot predstojnik urada je odgovoren za njegovo poslovanje in s tem zagotavljanje vse potrebne podpore predsednici republike za izvajanje njene funkcije.

 • Ula Tomaduz

  Šefinja kabineta predsednice Republike Slovenije

  Ula Tomaduz

  Kot pravnica se je ukvarjala predvsem z medijskim, kaznovalnim in ustavnim pravom, svoje znanje pa je že med študijem dopolnjevala tudi z delom na področju javnih zavodov in nevladnih organizacij. Poklicno pot je začela v Odvetniški pisarni Senica in partnerji ter jo nadaljevala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po pravniškem državnem izpitu, ki ga je opravila z odliko, je delala kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Bila je tudi namestnica disciplinskega tožilca pri Odvetniški zbornici Slovenije. Od leta 2019 do nastopa funkcije vodje kabineta predsednice republike je bila odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar in partnerji. Je tudi doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • Tatjana Bobnar

  Svetovalka predsednice Republike Slovenije za človekovo varnost

  mag. Tatjana Bobnar

  Nekdanja ministrica za notranje zadeve ima dolgoletne izkušnje na področju delovanja policije, še zlasti preiskovanja in preprečevanja nasilja v družini, spolnih zlorab otrok in nasilja med mladimi. Pri svojem delu na Policijski upravi Ljubljana in nato na Generalni policijski upravi se je med drugim posvečala pravnim vidikom kriminalističnega dela: sodelovala je pri pripravi pravnih aktov, ki zadevajo delo kriminalistične policije. Prizadevala si je za izboljšanje delovnih razmer v slovenski policiji na več področjih. Krepila je sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic in odprave nestrpnosti. Vodila je projekte s področja krepitve etike in integritete v policiji, psihološke pomoči in podpore v policiji, ustanovila je posvetovalno telo za enake možnosti v policiji. Leta 2018 je postala prva ženska na položaju generalne direktorice slovenske policije. Sodelovala je pri oblikovanju zakonov in komentarjev s področja kazenske zakonodaje in dela policije. 

   

 • Nataša Dolenc

  Svetovalka predsednice Republike Slovenije za nacionalno varnost

  mag. Nataša Dolenc

  Mag. Nataša Dolenc deluje na področju nacionalne varnosti od leta 2000. Na ministrstvu za obrambo je delovala na področju obrambne politike ter opravljala različne naloge, povezane z obrambnim sodelovanjem Slovenije v EU in Natu, sodelovala je tudi v mednarodnih operacijah in na misijah. Kot državna sekretarka je vodila pripravo Bele knjige o obrambi Republike Slovenije in bila članica Sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Kot direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je bila odgovorna za tajne podatke in kibernetsko varnost. Sodelovala je tudi pri pripravi Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Kot politična svetovalka poveljnika KFOR je sodelovala v operaciji KFOR na Kosovu.

 • IMG 7888

  Svetovalka predsednice Republike Slovenije za družbene dejavnosti

  Biserka Marolt Meden

  Biserka Marolt Meden je vse svoje profesionalno in tudi velik del zasebnega življenja namenila skrbi za ljudi, še posebej za ranljive skupine. Nekdanja predsednica društva Srebrna nit – združenja za dostojno starost je sociologinja, urednica, poslovna upravljavka, aktivistka, humanitarka in prostovoljka. Skupaj s sodelavkami je postavila prvi posvetni materinski dom v Sloveniji in prispevala k sistemskemu financiranju te dejavnosti pri nas, bila je med pobudniki izgradnje Pediatrične klinike UKC Ljubljana, vodila je Ustanovo za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani ter bila štiri mandate poslovna direktorica pediatrične klinike. Je prejemnica številnih priznanj in nagrad.

  Biserka Marolt Meden opravlja funkcijo svetovalke nepoklicno.

 • Mirijam Možgan

  Svetovalka predsednice Republike Slovenije za zunanjo politiko

  Miriam Možgan

  Miriam Možgan je dolgoletna diplomatka. Službovala je kot namestnica veleposlanikov v Washingtonu in Parizu ter bila tretja generalna sekretarka Blejskega strateškega foruma. Kot strokovnjakinja za strateško komuniciranje je svetovala predsedniku dr. Janezu Drnovšku, petim obrambnim in trem zunanjim ministrom. Na zunanjem ministrstvu je pomagala pri vzpostavljanju digitalne diplomacije in diplomatske akademije, v zadnjem obdobju pa je podrobneje spremljala področje boja proti dezinformacijam.

 • IMG 8057

  Svetovalec predsednice Republike Slovenije za politične zadeve

  Aleksej Skok

  Aleksej Skok je nekdanji nepoklicni podžupan Izole z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja lokalnih skupnosti. Bil je med ustanovitelji enega prvih mladinskih svetov v državi, ki mu je tudi predsedoval. Dejaven je bil na mednarodnih področjih prostorskega načrtovanja na kopnem in morju ter pri postopkih izvajanja Barcelonske konvencije v praksi. Ima tudi bogate izkušnje pri vodenju volilnih kampanj na vseh ravneh.

 • Zoran Stancic

  Svetovalec predsednice Republike Slovenije za evropske zadeve

  dr. Zoran Stančič

  Diplomiral in doktoriral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Delal je na vodstvenih, raziskovalnih in pedagoških položajih v Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerzi v Ljubljani, Univerzi Sorbonne v Parizu in Univerzi v Trstu.

  Od leta 2004 je bil zaposlen v Evropski komisiji, najprej kot namestnik generalnega direktorja za raziskave (GD RTD) nato kot namestnik generalnega direktorja za komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo (GD CNECT). V obdobju 2016–2020 je bil vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Leta 2021 se je vrnil v GD CNECT kot posebni svetovalec.

  Dr. Zoran Stančič opravlja funkcijo svetovalca nepoklicno.

 • Zlatko Sabic

  Svetovalec predsednice Republike Slovenije za mednarodne odnose

  dr. Zlatko Šabič

  Dr. Zlatko Šabič je bil večji del svoje kariere profesor in raziskovalec mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Študijsko in raziskovalno je v tujini prebil več kot štiri leta, in sicer v Avstriji, na Norveškem, Veliki Britaniji, Tajvanu in ZDA. Opravljal je številne vodstvene in svetovalne funkcije doma in v tujini. Je soustanovitelj Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo na Univerzi v Ljubljani ter dveh mednarodnih poklicnih združenj za mednarodne odnose, srednjeevropskega in evropskega, v svetovnem pa je bil član upravnega odbora. Je član Strateškega sveta Ministrstva za zunanje zadeve, kjer je sodeloval že v preteklosti. Strokovno se osredotoča na razvoj mednarodne skupnosti, mednarodne organizacije, medparlamentarno sodelovanje ter mednarodno politiko do Vzhodne Azije.

   

 • Eva Tomic

  Svetovalka predsednice Republike Slovenije za podnebne politike in človekove pravice

  mag. Eva Tomič

  Mag. Eva Tomič je večino svojega dela namenila varstvu in uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter večstranski, multilateralni diplomaciji. Vodila je prvi Urad Sveta Evrope v Črni gori in Urad OZN za človekove pravice na zasedenem palestinskem ozemlju. Kot diplomatka je delovala na misijah Republike Slovenije v New Yorku in Ženevi ter bila veleposlanica in stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope. Bila je posebna odposlanka ministrstva za zunanje zadeve za podnebno diplomacijo, še pred tem je vodila sektor za mednarodne organizacije, predhodno pa tudi sektor za človekove pravice na tem ministrstvu.

 • H42A9974

  Posebni pooblaščenec predsednice Republike Slovenije za področje gospodarskih zadev

  mag. Igor Mervič

  Igor Mervič je eden izmed najprepoznavnejših in najuspešnejših menedžerjev na Slovenskem z več kot 40-letnimi izkušnjami. 28 let je kot generalni direktor vodil podjetje Spar Slovenija, pred tem je bil 12 let zaposlen v podjetju Lesnina, med drugim pa je bil tudi član upravnih odborov Trgovinske zbornice Slovenije in Košarkarskega kluba Olimpija. Januarja 2022 mu je Združenje Manager podelilo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta.

  S predsednico republike sodeluje na področju samooskrbe in prehranske varnosti, gospodarskih vprašanj ter drugih področjih, kjer ima dolgoletne strokovne izkušnje. Ena izmed njegovih glavnih nalog je priprava predsedničinega foruma o samooskrbi in prehranski varnosti, ki je načrtovan v oktobru 2023.