Pravno obvestilo

Pogoji uporabe, omejitev odgovornosti in avtorstvo

Vse informacije na tem spletnem mestu so informacije javnega značaja in se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Čeprav Urad predsednika republike deluje z največjo skrbnostjo pri objavi informacij in skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost, je kazenska in civilna odgovornost Urada za stvarne ali pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnem mestu.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Kazenska in civilna odgovornost Urada za napake v besedilu je izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila.

Uporabniku priporočamo, da če sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletu, le-te preveri pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nobenem primeru Urad ne odgovarja kateremukoli uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi mu nastale zaradi tehničnih težav.

Spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere Urad ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Pridobljeni osebni podatki se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdelujejo izključno za potrebe komuniciranja z uporabniki te spletne strani in se ne obdelujejo na nikakršen drug način ali uporabljajo za kakršnekoli druge namene.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov

Urad predsednice Republike Slovenije