Soprog predsednice

soprog v2

Soprog predsednice republike dr. Aleš Musar sodeluje pri projektih varovanja in promocije slovenske kulturne dediščine doma in v tujini.

Življenjepis

Aleš Musar se je rodil 16. 7. 1965 v Ljubljani. Leta 1991 je pod mentorstvom diplomiral iz kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer se je tudi zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent pri prof. dr. Aleksandri Konhauser Frazer. Pod njenim mentorstvom je leta 1994 magistriral iz naravoslovnotehniške informatike. Leta 1999 je na Lancaster University Management School (Velika Britanija) zagovarjal doktorsko disertacijo. V Veliki Britaniji mu je bil leta 2000 podeljen doktorski naziv, ki je bil na Univerzi v Ljubljani nostrificiran leta 2001. Leta 2003 je bil habilitiran za docenta na Univerzi v Ljubljani.

V času zaposlitve na Univerzi je sodeloval pri različnih projektih Unesca, EBRD, UNDP, US EPA in Svetovne banke, kjer je bil v letu 1993 tudi zaposlen. Leta 2000 se je pridružil skupini Aktiva, kjer je vodil različne projekte ter sodeloval pri postavitvi in vodenju skladov tveganega kapitala. Leta 2003 je s partnerjema ustanovil skupino S.T. Hammer, znotraj katere je imel številne zadolžitve pri upravljanju in nadzoru družb v skupini. Bil je član nadzornih svetov in upravnih odborov investicijskih družb in proizvodnih podjetij v Sloveniji, Belgiji, ZDA, BiH in Črni Gori.

Leta 2016 je po zaključku sodelovanja v skupini S.T. Hammer na dražbi kupil kulturni spomenik Ruska dača v Zgornjih Gameljnah pri Ljubljani, ki je bil potreben temeljite prenove. Več kot desetletje zapuščena in propadajoča lepotica je dobila nazaj podobo, v kateri je sijala leta 1908. Tako se vila danes kaže v barvah, ki jih je ponosno razkazovala pred prvo svetovno vojno. Prenova je potekala skladno s konzervatorskim načrtom, v sodelovanju z in pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za celovito prenovo Ruske dače je skupaj z odgovorno konservatorko Damjano Pediček Terseglav in glavnim restavratorjem Jožetom Drešarjem leta 2020 prejel Steletovo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko konservatorsko društvo.

Dr. Aleš Musar se posveča razvoju Ruske dače, kjer z ureditvijo širše okolice vile nastaja kulturno središče na obrobju Ljubljane. Kot soprog predsednice republike bo sodeloval pri projektih varovanja in promocije slovenske kulturne dediščine doma in v tujini.