Predsedničini poudarki

Kot predsednica države imam jasne naloge, pristojnosti in zadolžitve, ki jih zahtevajo Ustava Republike Slovenije in zakoni. Glede na neposreden način izvolitve in daljši mandat v primerjavi s poslanci in vlado pa imam tudi možnost in dolžnost razmišljati in delovati širše in bolj dolgoročno. V prizadevanjih za čim večji razvojni napredek moramo na ključnih področjih zagotoviti kontinuiteto projektov in jih zgolj zaradi a priori nezaupanja do predhodne oblasti ne začenjati vedno znova.

Na področjih, ki jih je skorajda nemogoče urediti v enem mandatu, moramo poiskati družbeno in nacionalno soglasje. Dobro zastavljeno politiko in projekte je treba nadaljevati ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. Kot predsednica si bom prizadevala, da ob sodelovanju javnosti in politike, prek posvetov in javnih razprav, gradimo soglasje na področjih, ki jih ocenjujem kot ključna za razvoj in socialno kohezijo naše države.

Prvi korak mora biti v doseganju družbenega soglasja glede področij, ki jih je treba dolgoročno urejati. Najprej se moramo strinjati, pri katerih temah nas čaka največ izzivov, šele potem lahko začnemo razmišljati o njihovem reševanju v dobro države in njenih ljudi.

Organizirala bom posvete, ki so povezani s strateško pomembnimi temami za prihodnost Slovenije. Z mojimi svetovalkami in svetovalci smo se odločili, da jih bomo poimenovali Predsedničin forum. Pripravljala bom tudi svoj podkast, imenovan Predsedničin podkast, kjer se bom pogovarjala z zanimivimi posameznicami in posamezniki iz Slovenije in tujine. Vse našteto pa bo osredotočeno na pet ciljev, ki jim bom dejavno sledila v svojem mandatu – od želje torej k dejanjem.

IMG 8338

Cilji predsedničinega mandata

Predsedničin forum o prehranski suverenosti

Predsedničin forum