Ales Musar

Poročilo o delu soproga predsednice republike za leto 2023

V nadaljevanju je objavljeno poročilo o delu soproga predsednice republike dr. Aleša Musarja za leto 2023.

8. 1. 2024

V letu 2023 je soprog spremljal predsednico republike na sedmih obiskih v tujini:

V Sloveniji je dr. Musar spremljal predsednico na 54 dogodkih, med katerimi je bilo 15 protokolarnih in 39 drugih dogodkov ali prireditev.

Soprog je predsednico republike v letu 2023 zastopal na 13 dogodkih in prireditvah. Na petih sem zbrane tudi nagovoril. 

Udeležil se je treh mednarodnih dogodkov v tujini, in sicer:

  • Zagreb (Hrvaška), 9.-10. maj (Vrh soprog in soprogov evropskih voditeljev o problematiki otroške debelosti, ki sta gostila soproga hrvaškega predsednika dr. Sanja Musić Milanović in izvršni direktor evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo dr. Hans Henri P. Kluge; Z nezdravim načinom življenja povezane bolezni postajajo resen problem | Predsednica Republike Slovenije (predsednica-slo.si)). V okviru priprav na dogodek se je oblikovala posvetovalna skupina strokovnjakov »Skupaj za obvladovanje otroške debelosti«, ki nadaljuje aktivnosti na tem področju. Soprog se vključuje v nekatere aktivnosti skupine, med drugim je o izkušnjah zagrebškega vrha govoril v Državnem svetu na posvetu »Zdravje danes za jutri« 10. novembra (https://www.predsednica-slo.si/sl/soprog-predsednice/aktivnosti-soproga/dr-musar-se-je-udelezil-posveta-zdravje-za-danes-in-jutri/).
  • Kijev (Ukrajina), 5.-6. september (Tretji vrh partnerjev voditeljev držav, ki ga je gostila soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska): Pred vrhom je z delegacijo obiskal Fundacijo Olene Zelenske ter skupaj z direktorjem ITF Tomažem Lovrenčičem odprl pisarno ITF v Kijevu. Tema tretjega vrha je bila duševno zdravje, na njem pa sem predstavil izkušnje Slovenije pri nudenju psihosocialne pomoči beguncem in otrokom v vojnih razmerah ter projekte na tem področju, ki jih Slovenija izvaja v Ukrajini. (Soprog predsednice republike dr. Aleš Musar se je udeležil tretjega vrha partnerjev voditeljev držav | Predsednica Republike Slovenije (predsednica-slo.si).
  • Skopje (Makedonija), 4.-5. oktober (Konferenca "Moč izbire: realizacija telesne avtonomije žensk in deklet", ki ga je gostila soproga makedonskega predsednika Elizabeta Gjorgievska, organizirala pa Sklad Združenih Narodov za prebivalstvo (UNFPA) in Vlada Severne Makedonije): Na konferenci je predstavil slovenske izkušnje in poglede na obravnavano tematiko. https://www.predsednica-slo.si/sl/soprog-predsednice/aktivnosti-soproga/dr-musar-izpostavil-velik-pomen-izobrazevanja-vkljucenosti-in-opolnomocenja-zensk-in-deklet-za-njihovo-enakopravnost/ 

V letu 2023 je v sodelovanju z MZEZ začel organizirati redne dogodke za partnerje v Sloveniji akreditiranih rezidenčnih veleposlanikov in veleposlanic, na katerih je v okviru družabnega dogodka predstavljena slovenska kulturna dediščine. Prva dva dogodka sta bila izvedena v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu (ogled muzejskih zbirk, Blagajevega dvorca in spomenika obiska saškega kralja ter predstavitev slovenske alpske flore) in na Brdu pri Kranju (ogled parka, posestva in gradu Brdo ter predstavitev prvih zapisov v slovenskem jeziku in prvih slovenskih tiskov).

6. novembra 2023 sem gostil spremljevalni program za soprogo predsednika Črne gore Mileno Milatović ob uradnem obisku črnogorskega predsednika v Sloveniji (https://www.predsednica-slo.si/sl/soprog-predsednice/aktivnosti-soproga/uradni-obisk-predsednika-crne-gore-in-soproge-milene-milatovic/).

V letu 2023 sem sem obiskal 14 kulturnih institucij in spomenikov  ter imel številna srečanja in sestanke na temo slovenske kulturne dediščine. V okviru sodelovanja Urada predsednice RS s kulturnimi institucijami sem vzpostavil redno sodelovanje z vodilnimi nacionalnimi muzeji in galerijami (Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Računalniški muzej, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Poleg navedenega se je sam udeležil 34 dogodkov in prireditev. Na sedmih sem zbrane tudi nagovoril (https://www.predsednica-slo.si/sl/soprog-predsednice/aktivnosti-soproga/stari-mobilni-aparati-dr-musarja-na-ogled-na-mednarodni-razstavi-halo-kje-si-v-frankfurtu/; https://www.predsednica-slo.si/sl/soprog-predsednice/aktivnosti-soproga/dr-musar-je-imel-nagovor-ob-odprtju-razstave-arhitekta-edvarda-ravnikarja/).

Obiskal je tudi štiri domove za starejše in oddelkom za osebe z demenco podaril terapevtske robotske mačke.