Objava internega natečaja za strokovno-tehnično delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2-II - koordinator za logistiko, vzdrževanje in prevoze

Ljubljana, 4. 12. 2023

Objave urada

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Urada predsednika Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije objavlja interni natečaj za strokovno-tehnično delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2-II - koordinator za logistiko, vzdrževanje in prevoze, v Sekretariatu, Službi za splošne zadeve, Oddelku za logistiko in vzdrževanje.