PREDSEDNICA CGP forum original 1200x700

Priporočila Predsedničinega foruma o prehranski suverenosti

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je 10. novembra 2023 priredila drugi Predsedničin forum, poimenovan »Trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov in doseganje prehranske suverenosti«. V nadaljevanju objavljamo ključne ugotovitve in priporočila za izboljšanje prehranske suverenosti v državi.

Predsedniška palača, 19. 3. 2024

Sporočila za javnost

Namen in cilj Predsedničinega foruma o prehranski suverenosti je bil poiskati konkretne rešitve in jih zapisati v sklepni dokument, ki je bil poslan Vladi Republike Slovenije z iskrenim namenom, da bi rešitve pripomogle k okrepitvi prehranske suverenosti v državi. Predsednica republike je z dokumenti seznanila tudi predsednika vlade dr. Roberta Goloba na njunem rednem srečanju, ki je bilo včeraj.

Prehranska suverenost je namreč ena od osrednjih tem mandata predsednice Pirc Musar, ki poziva, da v Sloveniji skupaj najdemo način, kako pridelati dovolj kakovostne hrane, da bomo manj odvisni od uvoza in različnih ekonomskih tveganj, predvsem pa, da bomo vse to znali in zmogli doseči tudi v čedalje pogostejših ekstremnih vremenskih razmerah in ob posledicah podnebnih sprememb. Predsednica verjame, da sklepni dokument Predsedničinega foruma skupaj s prilogama o prednostih namakanja in rastlinjakov ponuja nekaj konkretnih in uresničljivih rešitev na tem področju.

Hrano kot strateško dobrino in prehranske sisteme kot orodje, ki prispeva k njeni dostopnosti, je nujno treba razumeti v kontekstu aktualnih razmer v svetu, predvsem posledic podnebne krize ter naravnih in okoljskih katastrof, ekstremnih vremenskih pojavov in konfliktov. Slovenija mora kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN v obdobju 2023–2024 pri izpolnjevanju svoje agende upoštevati te izzive, ki se že izkazujejo kot vprašanja varnosti, zato je zelo pomembno, kako se teh izzivov lotimo doma. Dobra praksa na domačih tleh nam bo omogočila večjo prepoznavnost, pa tudi legitimnost, ko bomo svetu predlagali že preizkušene rešitve.

Sklepni dokumenti Predsedničinega foruma so nastali v tesnem sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in na podlagi pozivov in prispevkov sodelujočih na Predsedničinem forumu o prehranski suverenosti. Predsednica republike je zato prepričana, da lahko ta dokument pripomore pri strateškem načrtovanju politike in konkretnih ukrepov na področju izboljšanja prehranske suverenosti Slovenije.

V nadaljevanju objavljamo Priporočila z drugega Predsedničinega foruma »Trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov in doseganje prehranske suverenosti«.

Dokument s priporočili dopolnjujeta dve prilogi, in sicer o prednostih namakanja in rastlinjakov.

Priporočila vsebinsko dopolnjujejo tudi izhodišča za prvotno razpravo, ki so bila pripravljena za sodelujoče na forumu.