Video vsebine prilagojene ranljivim skupinam - znakovni jezik

Deli vsebine spletnega mesta predsednice RS Nataše Pirc Musar so prilagojene (videoznakovnik) v slovenski znakovni jezik za gluhe, naglušne, gluhoslepe s podporo podnapisov in govorom za slabovidne oziroma slepe. Vsebine, ki so prilagojene boste lahko opazili s posebno ikono:


Videoznakovnik je oblikovan v sodelovanju s TIPK d.o.o. (www.dostopnoplus.si)