Objava internega natečaja "Podsekretar za javna naročila in finančne zadeve"

Ljubljana, 12. 10. 2023

Objave urada

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Urada predsednika Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije objavlja interni natečaj za uradniško delovno mesto: Podsekretar za javna naročila in finančne zadeve v Sekretariatu, Službi za splošne zadeve, Oddelku za finančno računovodske zadeve in javna naročila.