Objava internega natečaja "Delovodja V - Referent za prevoze in tehnično vzdrževanje"

Ljubljana, 12. 10. 2023

Objave urada

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Urada predsednika Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije objavlja interni natečaj za strokovno-tehnično delovno mesto: Delovodja V - Referent za prevoze in tehnično vzdrževanje v Sekretariatu, Službi za splošne zadeve, Oddelku za logistiko in vzdrževanje.