Javni poziv k predlaganju kandidatov_ kandidatk za priznanje predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za delo na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Objavljamo Javni poziv k predlaganju kandidatov_ kandidatk za priznanje predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za delo na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predsedniška palača, 2. 10. 2023

Objave urada

Predmet javnega poziva, ki je objavljen v dokumentu spodaj, je predlaganje kandidata_ke za Priznanje predsednice republike za delo na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Na podlagi tega javnega poziva bo podeljeno eno priznanje predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za delo na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: priznanje).

Kandidati_ke so lahko posamezniki, skupina posameznikov, pravne osebe ali mednarodne organizacije. Priznanje bo podeljeno za izjemno delo ter prizadevanja na področju varstva, zagotavljanja in uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin kandidata_ke ter njegov_njen prispevek h krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic.

Predlog se pošlje na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@predsednica-slo.si, s pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov_k za Priznanje predsednice republike za delo na področju človekovih pravic«.

Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, na zgoraj navedeni naslov prispeti najkasneje do ponedeljka 30. oktobra 2023, do 12. ure. Nepopolni predlogi  in predlogi prejeti po poteku roka, ne bodo obravnavani.

O odločitvi predsednice republike bodo predlagatelji pisno obveščeni.

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega poziva je: mag. Eva Tomič, svetovalka predsednice republike za podnebne politike in človekove pravice, 01 478 13 22, eva.tomic@predsednica-slo.si.