Izjava o dostopnosti spletišča UPRS v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Aprila 2018 je bil sprejet Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki določa, da je potrebno do 23. septembra 2020 za spletišča, objavljena pred 23. septembrom 2018, sprejeti ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

8. 3. 2023

Objave urada

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena ZDSMA Urad predsednika RS objavlja Izjavo o dostopnosti za naše spletišče. Izjava o dostopnosti vsebuje dejansko oceno skladnosti spletišča z zahtevami iz ZDSMA, in sicer samooceno ter zunanjo oceno skladnosti spletišča.

Urad predsednika RS bo v skladu s 7. členom ZDSMA redno, najmanj pa enkrat letno, posodobil izjavo o dostopnosti glede skladnosti spletišča z ZDSMA.