Cilji predsedničinega mandata

Kot predsednica države imam jasne naloge, pristojnosti in zadolžitve, ki jih zahtevajo Ustava Republike Slovenije in zakoni. Glede na neposreden način izvolitve in daljši mandat v primerjavi s poslanci in vlado pa imam tudi možnost in dolžnost razmišljati in delovati širše in bolj dolgoročno. V prizadevanjih za čim večji razvojni napredek moramo na ključnih področjih zagotoviti kontinuiteto projektov in jih zgolj zaradi a priori nezaupanja do predhodne oblasti ne začenjati vedno znova.

Na področjih, ki jih je skorajda nemogoče urediti v enem mandatu, moramo poiskati družbeno in nacionalno soglasje. Dobro zastavljeno politiko in projekte je treba nadaljevati ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. Kot predsednica si bom prizadevala, da ob sodelovanju javnosti in politike, prek posvetov in javnih razprav, gradimo soglasje na področjih, ki jih ocenjujem kot ključna za razvoj in socialno kohezijo naše države.

Prvi korak mora biti v doseganju družbenega soglasja glede področij, ki jih je treba dolgoročno urejati. Najprej se moramo strinjati, pri katerih temah nas čaka največ izzivov, šele potem lahko začnemo razmišljati o njihovem reševanju v dobro države in njenih ljudi.

Organizirala bom posvete, ki so povezani s strateško pomembnimi temami za prihodnost Slovenije. Z mojimi svetovalkami in svetovalci smo se odločili, da jih bomo poimenovali Predsedničin forum. Pripravljala bom tudi svoj podkast, imenovan Predsedničin podkast, kjer se bom pogovarjala z zanimivimi posameznicami in posamezniki iz Slovenije in tujine. Vse našteto pa bo osredotočeno na pet ciljev, ki jim bom dejavno sledila v svojem mandatu – od želje torej k dejanjem.

Cilj 1: Postaviti v ospredje individualni vidik človekove varnosti: omejiti dejavnike, ki prispevajo k osebni in tudi družbeni ogroženosti.

Cilj 2: Nihče ne sme ostati brez zdravstvenih storitev takrat, ko jih potrebuje.

Cilj 3: Vsakomur zagotoviti dostojno starost.

Cilj 4: Dosledno preverjanje in opozarjanje na praktično uveljavitev 72. člena Ustave Republike Slovenije: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.«

Cilj 5: Vsakoletna razprava o določeni temi prihodnosti, kjer mora Slovenija igrati dejavno vlogo v regionalnih in globalnih procesih odločanja oziroma oblikovanja politik.

Ključni poudarki mandata

Izjava predsednice republike dr. Nataše Pirc Musar ob današnjih napovedanih protestnih shodih pacientk in pacientov po Sloveniji

Zdravstvena reforma – pravočasno, kvalitetno in dostopno zdravstvo za vse

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes dopoldan obiskala Dom upokojencev Center v Ljubljani

Pokojninska reforma – dostojna starost za vse

Cerkniško jezero

Podnebne spremembe in ekosistemi – kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri

20230111 01199742

Človekova varnost – zagotavljanje celovite varnosti

Uradni fototermin slovenske predsednice in hrvaškega predsednika.

Mednarodni odnosi – zavedajoč se sedanjosti, z mislijo na prihodnost