Sestava komisije za odlikovanja

Komisija za odlikovanja je posvetovalno telo, ki predsednici republike lahko svetuje pri odločanju o podelitvi posameznih odlikovanj.

Komisija predsednice Republike Slovenije za odlikovanja:

  • dr. Janez Kranjc, nekdanji dekan in redni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti - predsednik komisije,
  • Petra Juvančič, direktorica Združenja Manager - članica komisije,

  • dr. Vesna Mikolič, predstojnica Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in profesorica Univerze v Trstu - članica komisije,

  • mag. Damijan Florjančič, nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije - član komisije,

  • dr. Roman Kuhar, nekdanji dekan in redni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - član komisije.

 

Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Republike Slovenije. Predlog se lahko pošlje na naslov:

Urad predsednika republike
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: gp.uprs@predsednica-slo.si.

 

Povezava na Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije