Predstavitev odlikovanj

header test3

Odlikovanja Republike Slovenije so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije in so po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije znaki, redi in medalje.

Častni znak svobode Republike Slovenije

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije oziroma le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z osamosvojitvijo.

Častni znaki svobode Republike Slovenije:

  • Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
  • Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
  • Častni znak svobode Republike Slovenije

Za ostale izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije se podeljujejo odlikovanja po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/2004):


Redi in medalje:

Redi in medalje se podeljujejo za zasluge, dosežene na:

  • civilnem področju,
  • diplomatsko mednarodnem področju in
  • vojaškem oziroma varnostnem področju.

Red za izredne zasluge

se podeljuje za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju.

Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam, drugim organizacijam in najvišjim tujim državnikom.

Zlati red za zasluge

se podeljuje za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju.

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in mednarodnim organizacijam.

Srebrni red za zasluge

se podeljuje za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za mednarodno sodelovanje na teh področjih.

Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

Red za zasluge

se podeljuje za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih področjih.

Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam.

Medalja za zasluge

se podeljuje za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike Slovenije.

Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim organizacijam.

Medalja za hrabrost

se podeljuje za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin.

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije.

Medalja za častna dejanja

se podeljuje za izjemna dejanja vredna posebne časti.

Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom, državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.