Laibach skupinska szj

Foto: Bor Slana/STA

Glasbena skupina LAIBACH

Za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru.

8. 5. 2024

Medalja za zasluge

Glasbena skupina Laibach je bila ustanovljena 1. junija 1980 v Trbovljah kot edinstven glasbeni kolektiv, v katerem člani delujejo pod psevdonimi EBER, SALIGER, KELLER in DACHAUER.

To zares posebno glasbeno skupino lahko opišemo zelo na kratko in preprosto: gre za fenomen; institucijo, ki je bila vedno pred časom in je vedno odstirala očem nevidno. Če bi ugibali, kaj si širša javnost predstavlja pod besedo Evrovizija, bi lahko dejali, da blišč in veselje. Če pa bi se vprašali, kaj si Laibach predstavlja pod to isto besedo v pesmi z enakim naslovom, objavljeno pred desetimi leti, bi ugotovili, da temačno prihodnost in strah. Povedano drugače: ko se danes ozremo v razvoj slovenske zabavnoglasbene dejavnosti, praktično ne najdemo skupine, ki bi s svojim vsestranskim delovanjem tako zelo spodbujala k razmisleku o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, kot je to počela in še vedno počne skupina Laibach. Njeno ustvarjanje, kjer moramo posebej izpostaviti Ivana Novaka, gonilno silo skupine, sodi na različna umetniška področja. Zato je prava ocena njene ustvarjalnosti mogoča samo na presečišču različnih umetniških ustvarjalnih praks in politike.

Laibach so pravzaprav edina slovenska glasbena skupina, ki razmišlja na globalni ravni. Njihov dom je Slovenija, oder pa ves svet, saj so v več kot 40 let trajajoči karieri nastopali na vseh celinah in si našli ljubitelje na različnih koncih sveta. Zato ni nobeno presenečenje, da jim je njihova izrazna moč, povezana s politično angažiranostjo, odprla vrata za sodelovanje z znanimi svetovnimi ustvarjalci in ustanovami, kot sta Michael Clark in Stanley Kubrick ali hamburški Deutches Schauspielhaus in finski Ultima Festival.

Kritikom je ustvarjalnost skupine Laibach povzročala težave, saj je kljub prizadevanjem niso mogli uvrstiti med uveljavljene glasbene žanre, ki bi jim omogočili lažje razumevanje in primerjavo njihovega dela z drugimi ustvarjalci.
V tem smislu je glasbena skupina Laibach edinstvena in enkratna v slovenski kulturi, saj njene ustvarjalnosti ni mogoče doživljati in razumeti ločeno od umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst, slikarske skupine Irwin in Novega kolektivizma. Razmišljati o glasbeni skupini Laibach pomeni premišljevati o celotnem nacionalnem umetniškem ustvarjanju in ga vrednotiti ne le z umetniškimi merili, temveč tudi po merilih družbene in politične angažiranosti. S svojo ustvarjalnostjo vedno posega na polje političnega – najsi je šlo za gostovanje v Severni Koreji ali interpretacijo Bartolovega Alamuta.

Republika Slovenija se z državnim odlikovanjem zahvaljuje glasbeni skupini Laibach za pomembno vlogo in edinstven ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti ter pečat, ki ga pušča v družbi.