MatejaBulc MZ szj

Foto: Bor Slana/STA

dr. Mateja Bulc

Za življenjsko delo na področju razvoja in uveljavljanja družinske medicine v Sloveniji in po Evropi ter prenašanje poslanstva na mlajše generacije.

8. 5. 2024

Medalja za zasluge

Prim. doc. dr. Mateja Bulc je ugledna in mednarodno uveljavljena strokovnjakinja na področju preventivne in družinske medicine, visokošolska učiteljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ljudje jo poznamo kot vestno in priljubljeno zdravnico v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Dr. Mateja Bulc pa je predvsem pionirka na področju družinske medicine. Kot soustanoviteljica Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je ključno prispevala k razvoju in uveljavitvi družinske medicine kot posebne znanstvene discipline, kot prva predavateljica tega študijskega predmeta v Sloveniji pa je utirala pot razvoju poučevanja družinske medicine. Učenje z zgledom je naraven način njenega delovanja – svoje znanje prenaša na mlajše generacije, kar je izpolnitev enega najpomembnejših poslanstev. Tako je navduševala študente, ki se je spominjajo kot priljubljene predavateljice z izjemno energijo, in mnogi so se prav zaradi nje odločili, da svoje zdravniško poslanstvo posvetijo družinski medicini. Poleg pedagoškega dela je sodelovala tudi pri organizaciji strokovnih srečanj in stalnega strokovnega izobraževanja za zdravnike družinske medicine.

Njeno delo na mednarodnem področju je Slovenijo postavilo na medicinski zemljevid Evrope. Vrsto let je bila predsednica Evropskega združenja za preventivo v družinski medicini.

Dr. Mateja Bulc je s pomočjo mednarodne podpore in priporočili iz številnih evropskih držav s sodelavci dosegla, da je bila družinska medicina tudi v Sloveniji priznana kot obvezna specializacija za samostojno delo v tej stroki. S tem ji je uspelo, da so slovenski zdravniki družinske medicine postali strokovno enakovredni kolegom drugih specialnosti in vzor številnim drugim evropskim državam.

Ob vseh častitljivih dosežkih pa se dr. Mateja Bulc še vedno vrača k ljudem, da bi jim pomagala. Njeni bolniki jo poznajo kot zavzeto, energično in natančno zdravnico. Zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine se tudi po upokojitvi vrača na svoje delovno mesto, kjer je sprejeta z odprtimi rokami. Biti zdravnica je, kot večkrat poudari, njeno osnovno poslanstvo.

Republika Slovenija z državnim odlikovanjem dr. Mateji Bulc izkazuje spoštovanje in hvaležnost za življenjsko delo, posvečeno družinski medicini, ki je pustilo trajen pečat ljudem, Sloveniji in Evropi.