BojanMohar RZ szj

Foto: Bor Slana/STA

dr. Bojan Mohar

Za izjemne znanstvene dosežke v slovenskem in mednarodnem prostoru ter velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih.

8. 5. 2024

Red za zasluge

Dr. Bojan Mohar je vrhunski raziskovalec in profesor na področju diskretne matematike in teorije grafov. Razpet je med Kanado, kjer deluje na univerzi Simona Fraserja, in Slovenijo, kjer mu znanstveni domicil predstavljata Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ter Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Dr. Bojan Mohar je avtor več kot tisoč znanstvenih, strokovnih in poljudnih objav. Njegov znanstveni opus ni izjemen le po obsežnosti, marveč tudi po kakovosti in odmevnosti, saj večinoma objavlja v najuglednejših znanstvenih revijah, v katerih se vrstijo njegovi prispevki o topološki teoriji grafov, grafovskih minorjih, neskončnih grafih, spektralni teoriji grafov, algebraični teoriji grafov in računski geometriji. Več prodornih rezultatov je odkril v topološki teoriji grafov; nekateri od njih so zbrani v osrednji sodobni monografiji za to področje z naslovom Graphs on Surfaces, ki jo je napisal skupaj s Carstenom Thomassenom in leta 2001 izdal pri založbi Johns Hopkins University Press. Na vseh pomembnih mednarodnih konferencah z njegovega raziskovalnega področja je imel več kot 100 vabljenih in plenarnih predavanj. Raziskovanje v obdobju štirih desetletij ga uvršča med najpomembnejše svetovne diskretne matematike, njegova pronicljiva in odmevna dognanja pa so pomembno prispevala k razumevanju strukturnih lastnosti grafov. Leta 2022 pa je bil kot prvi slovenski raziskovalec uspešen na razpisu za sinergijski projekt Evropskega raziskovalnega sveta – interdisciplinarni raziskovalni projekt o dinamiki kraških vodotokov in pojavu fenomenov v ekstremnih razmerah, kot so poplave in suše, ki ga v šestletnem obdobju vodi skupaj s tremi sodelavci iz Španije, Francije in Švice.

S svojim delom opozarja svetovno matematično javnost na dosežke slovenske znanosti. Posebno pozornost namenja povezovanju raziskovalcev in znanstvenikov: njegovi rojaki redno gostujejo na krajših ali daljših obiskih na njegovi matični univerzi v Kanadi, njegov ugled v Slovenijo privablja raziskovalce iz različnih držav na usposabljanja, sodelovanja in znanstvena ter strokovna srečanja. Tudi v Sloveniji je soorganiziral vrhunske mednarodne znanstvene konference na svojem področju in s tem pripomogel k mednarodnemu uveljavljanju slovenske znanosti in prepoznavnosti države.

Dr. Bojan Mohar je glavni urednik revije s področja diskretne matematike »Journal of Combinatorial Theory Series B« in urednik s področja teorije grafov pri reviji »Electronic Journal of Combinatorics«. Je član številnih znanstvenih združenj in akademij, med njimi Royal Society of Canada, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics, Canadian Mathematical Society in Inženirske akademije Slovenije. Leta 1990 je prejel Kidričevo nagrado za vrhunske dosežke pri preučevanju spektralnih lastnosti in izoperimetričnega števila končnih in neskončnih grafov, leta 2009 pa je postal ambasador Republike Slovenije v znanosti. Leta 2010 je prejel Eulerjevo medaljo za življenjsko delo na področju kombinatorike.

Z državnim odlikovanjem se Republike Slovenija zahvaljuje dr. Bojanu Moharju za njegovo življenjsko delo in izjemne znanstvene dosežke na področju matematike ter velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih.