Odlikovanje AnitaOgulin 3 szj

Anita Ogulin

Za življenjsko delo, predano prostovoljstvu in pomoči potrebnim ljudem, s katerim je neizbrisljivo zaznamovala slovensko družbo ter nas navdihovala v dobrodelnosti, solidarnosti in sočutju.

19. 5. 2024

Zlati red za zasluge

Anita Ogulin je bila vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. S svojo izjemno predanostjo in dolgoletnim delom na področju socialnega varstva in dobrodelnosti je pripomogla k izboljšanju življenjskih razmer številnih otrok, družin ter posameznikov v stiski.

Anita Ogulin, rojena v skromni družini, je že od zgodnje mladosti razvijala sočutje in empatijo kot vodička slepega očeta. O svojem otroštvu je povedala, da so težko živeli. Njena mama, socialna delavka, je bila ustanoviteljica Društva prijateljev mladine, in to ne glede na to, da je imela izjemno slab vid. Družina, ki je bila tudi rejniška, je pod svojo streho sprejemala otroke brez doma ali ljubeče družine, h kateri bi se lahko zatekli. Svoje zgodnje, že otroške izkušnje in vrednote je Anita Ogulin prenesla v strokovno in humanitarno delo. Po izobrazbi novinarka je svoje življenje posvetila dobrodelnosti, humanitarnosti, pomoč otrokom in družinam v stiski pa je njeno poslanstvo. Vse življenje je goreča zagovornica otrokovih pravic in tudi odgovornosti. Vedno je bila in še vedno je
tista, ki poziva k odgovornemu starševstvu ter se zavzema za prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Za Anito Ogulin, mamo dveh otrok in babico dveh vnukov, so vsi otroci njeni otroci, še posebej otroci v stiski.

Kot eden najbolj prepoznanih obrazov Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je Anita Ogulin pomembno vplivala na delovanje te organizacije. Vseslovenske učinkovite projekte podpore in pomoči otrokom, mladim in družinam je širila in širi skozi uspešno delovanje ZPM Ljubljana Moste-Polje, pred kratkim preimenovanim v Zvezo Anita Ogulin & ZPM. Bila je ustanoviteljica Fundacije predsednika Republike Slovenije »Pustimo jim sanje«, mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je tudi Štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

Za svoje delo je prejela številna priznanja, saj so prebivalci in prebivalke Republike Slovenije vsa ta leta prepoznavali njeno nesebično pomoč, požrtvovalnost in humanitarnost. Tako je Anita Ogulin prejemnica naziva Slovenka leta po izboru Nedeljskega dnevnika, častna meščanka Ljubljane, Delova osebnost leta, ime leta Vala 202, letos je prejela tudi kip častne Slovenke za vse čase. Takratni predsednik republike dr. Danilo Türk ji je leta 2012 podelil odlikovanje red za zasluge Republike Slovenije.

Kot dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in kasneje njena predsednica je zasnovala ter izvajala številne programe in dejavnosti za otroke, kot so brezplačni izleti, letovanja in tabori, ki so otrokom iz neurejenih družinskih razmer omogočili doživeti pravo otroštvo. Posebej pomemben je bil njen prispevek k projektu Hiša zavetja za trpinčene in
zlorabljene otroke pri ZPMS.

Anita Ogulin je avtorica in soavtorica številnih programov, med katerimi izstopajo Avtobus sreče, Nikoli sam, Botrstvo v Sloveniji, Boom počitnice ter projekt Mladi in Evropa. Ti programi so pomagali prebuditi občutek sprejetosti in lastne vrednosti pri otrocih ter omogočili njihovo socialno vključenost. Program Botrstvo v Sloveniji je z njeno pomočjo omogočil podporo več kot 13.000 otrokom, zbranih je bilo več kot 33 milijonov evrov sredstev in v programu se je v krog solidarnosti povezalo več kot 10.000 botrov. ZPM Ljubljana Moste-Polje je leta 2013 začela nuditi tudi brezplačno pravno pomoč, leta 2018 pa so humanitarne projekte združili v vseslovenski program Veriga dobrih ljudi, s katerim so pomagali premagovati revščino več tisoč družinam. Poleg tega so izvajali podporne dejavnosti v večgeneracijskem centru Skupna točka in programu »Dobro sem« za krepitev duševnega zdravja
otrok, mladostnikov in odraslih. Izjemen je bil tudi njen doprinos pri pomoči poplavljencem zadnje velike slovenske naravne katastrofe.

»Ne znam in ne zmorem živeti drugače. Skozi celotno življenje sem vrata svojega doma odprla vsem, ki so potrebovali streho nad glavo ali pomoč,« so njene besede, ki so lahko svetel vzor vsaki družbi in skupnosti, ki si prizadeva biti boljša. Anita Ogulin je s svojim delom prispevala k uresničevanju odprte, otrokom prijazne družbe, k zagotavljanju varnega otroštva in mladosti ter enakih možnosti za vse otroke.

Njeno delo in dosežki na področju socialnega varstva in dobrodelnosti so izjemni, za vedno dragoceni. Podeljeno odlikovanje je tako izraz globoke in iskrene hvaležnosti za njeno srce, polno neizmerne dobrote in sočutja do sočloveka.