IMG 9683

Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Predsednica republike za novo informacijsko pooblaščenko predlaga dr. Jeleno Virant Burnik

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes, po temeljitem razmisleku in predhodni seznanitvi vodij poslanskih skupin, v Državni zbor Republike Slovenije poslala predlog, da za novo informacijsko pooblaščenko imenuje dr. Jeleno Virant Burnik. Poslanke in poslanci bodo o predlogu predsednice republike odločali na julijski seji državnega zbora.

Predsedniška palača, 27. 6. 2024

Sporočila za javnost

Kot določa Zakon o informacijskem pooblaščencu, informacijskega pooblaščenca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednice Republike Slovenije. Aktualni informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik se petletni mandat izteče 17. julija 2024. 1. marca 2024 je bil zato v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca. 

Dr. Jelena Virant Burnik je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, magistrski naziv iz regulacije komunikacij je pridobila na London School of Economics and Political Science. Doktorirala je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z disertacijo na temo regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 

Od leta 2009 je redno zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu, od leta 2018 je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora. Pred tem je opravljala delo državne nadzornice za varstvo osebnih podatkov. Poleg dela v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki ga trenutno koordinira, Informacijskega pooblaščenca zastopa v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugim v Delovni skupini iz člena 29 ter pri Svetu Evrope. 

Njene dolgoletne in konkretne delovne izkušnje pri vodenju mednarodnega nadzora in sodelovanja v Evropskem odboru za varstvo podatkov ter nenazadnje strokovno znanje, ki ga je pridobila v okviru magistrskega in doktorskega študija, jasno izkazujejo njene kompetence in afiniteto do področja dela informacijskega pooblaščenca. Kot vodja odlično pozna notranje procese delovanja informacijskega pooblaščenca in dinamike med zaposlenimi, prav tako ji je dobro poznana struktura vodenja organa, naloge in izzivi, povezani s tem. Poleg tega redno predava na različnih dogodkih in objavlja v strokovnih in akademskih publikacijah. Je tudi so-avtorica komentarja ZVOP-2.

Dr. Jelena Virant Burnik je vso dosedanjo kariero in strokovno odličnost gradila zlasti na področju varovanja osebnih podatkov. Njena vizija vodenja in delovanja temelji na poglobljenem poznavanju te pomembne, neodvisne institucije ter pridobljenih mednarodnih izkušnjah. Zaveda se številnih izzivov pri varovanju osebnih podatkov, ki nastajajo v obdobju digitalizacije, ter verjame v konstruktivno vlogo informacijskega pooblaščenca pri reševanju teh izzivov. Obenem izpostavlja pomen jasnega komuniciranja z javnostmi ali drugimi naslovniki, ko gre za pojasnjevanje pravice do varovanja osebnih podatkov ali dostopa do informacij.

Predsednica Republike Slovenije je prepričana, da je dr. Jelena Virant Burnik s svojo strokovnostjo, dosedanjimi izkušnjami in vizijo primerna kandidatka za novo informacijsko pooblaščenko.