Dr. Musar in udelezenci na panelu AM Kluge

Foto: UPRS

Dr. Musar kot govorec na konferenci Vzpostavitev inovacijskega ekosistema javnega zdravja v evropski regiji

Na povabilo direktorja Evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) dr. Hansa Henrija P. Klugeja se je dr. Aleš Musar 11. in 12. marca udeležil konference »Building a Public Health Innovation Ecosystem in the WHO European Region«, ki je potekala v Kopenhagnu na Danskem.

Kopenhagen, Danska, 12. 3. 2024

Na konferenci je bil prvič predstavljen Dokument o stališču SZO glede ustvarjanja najbolj zdravega spletnega okolja za otroke (Position Statement on Making the WHO European Region the Healthiest Online Environment for Children). Dr. Musar je bil povabljen, da v okviru konference komentira omenjeni dokument, zlasti v luči Zagrebške deklaracije o preprečevanju debelosti pri otrocih, pri sprejemu katere je tudi sodeloval. Dr. Musar je v tej povezavi predstavil delo skupine »Skupaj za obvladovanje otroške debelosti«, ki je na podlagi Zagrebške deklaracije pripravila slovenska priporočila. Kot je izpostavil, ta posvetovalna skupina nadaljuje delo pod okriljem Nacionalnega inštitiuta za javno zdravje. Meseca maja bo organiziran tudi slovenski posvet z namenom, da se nekatera od teh priporočil prelijejo v tudi v zakonodajne predloge.

Dr. Musar se je v okviru obiska v Kopenhagnu srečal tudi z znanim danskim režiserjem in soprogom predsednice danske vlade Bojem Tengbergom, ki se je, tako kot dr. Musar, septembra 2023 udeležil Vrha partnerjev voditeljev držav v Kijevu.