SOVA PodelitevOdlikovanja szj

SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA

Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za odlično sodelovanje na obveščevalno-varnostnem področju v mednarodnem prostoru. 

21. 12. 2023

Srebrni red za zasluge

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, naša osrednja civilna obveščevalno-varnostna služba, je v tridesetletnem delovanju pod sedanjim imenom izjemno prispevala k uresničevanju nacionalnih interesov in zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije, s tem pa tudi k dobrobiti in napredku Republike Slovenije, njenih državljank in državljanov ter prebivalk in prebivalcev.

S številnimi informacijami in ocenami je v celotnem obdobju kakovostno podpirala vodstvo države in odločevalce pri sprejemanju pomembnih strateških odločitev za delovanje Republike Slovenije. Pri tem je tvorno sodelovala z vsemi, ki so vključeni v sistem nacionalne varnosti v državi.

Kot osrednja nacionalna civilna obveščevalno-varnostna služba tesno sodeluje z mednarodno obveščevalno skupnostjo, kjer ima ugled in sloves zanesljive, verodostojne in profesionalne partnerice mnogih tujih obveščevalno-varnostnih služb, s tem pa dejavno prispeva k zagotavljanju mednarodne varnosti.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je v treh desetletjih dosegla pomembne varnostno-obveščevalne uspehe na različnih področjih, tako pri zagotavljanju neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Slovenije ter gospodarske blaginje kot tudi pri zaščiti življenja in drugih oblik varnosti njenih državljank in državljanov ter prebivalk in prebivalcev. Pri tem je vselej upravičila visoka pričakovanja javnosti, njeni zaposleni pa so pri svojem delovanju izkazali visoko raven profesionalnosti in integritete.

Republika Slovenija z državnim odlikovanjem izraža priznanje in hvaležnost Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji in zaposlenim za nenadomestljivo vlogo pri varnosti, obrambi in zaščiti svojih nacionalnih interesov na svojem ozemlju ter v mednarodnem prostoru.