MORS ZRZ szj

Foto: Daniel Novakovič/STA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Za osrednjo vlogo pri uresničitvi enega ključnih zunanjepolitičnih ciljev države, vstopu v zvezo NATO, ob 20-letnici članstva Slovenije v zvezi NATO.

8. 5. 2024

Zlati red za zasluge

Republika Slovenija si je ob osamosvojitvi postavila dva ključna zunanjepolitična cilja: biti del zavezništva NATO in Evropske unije. Pri izpolnjevanju teh ciljev je sodelovalo mnogo predanih posameznic in posameznikov ter ustanov, ki jim država in njeni ljudje ob 20. obletnici uspešne izpolnitve teh ciljev izražajo hvaležnost in spoštovanje za odlično opravljeno delo ter državniško in državotvorno držo.

Med njimi je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, ki je pred tridesetimi leti skupaj s Slovensko vojsko s pristopom države k Partnerstvu za mir (pod okriljem NATO) začelo aktivne priprave na uresničevanje nacionalnega cilja – članstva v zvezi NATO in njenem okviru kolektivne obrambe. Vzporedno z izvajanjem individualnega partnerskega programa z zavezništvom je potekalo prvo preoblikovanje Slovenske vojske za doseganje strukture in obsega, primernega za delovanje v okviru zavezništva. Neuspeh pridobitve vabila za članstvo v letu 1997 je deloval spodbudno in je samo še okrepil aktivnosti za temeljite priprave na članstvo prek izvajanja akcijskega načrta za članstvo. Priprava celovitih sprememb v obrambnem konceptu države, prehod na poklicno vojsko s pogodbeno rezervo ter reorganiziranje Slovenske vojske so bili procesi, ki so omogočili, da sta ministrstvo in Slovenska vojska vključitev v zavezništvo 29. aprila 2004 pričakala pripravljena.

Vzporedno s procesom celovitega vključevanja v zavezništvo, ki je bilo zaključeno leto dni pred rokom, je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pripravljalo in izvedlo tudi preobrazbo Slovenske vojske v obrambno silo, prilagojeno za izvajanje nacionalne obrambe v okviru kolektivne obrambe.

Že pred članstvom v zavezništvu, nato pa še z večjo intenzivnostjo in stopnjo vključenosti, sta ministrstvo in Slovenska vojska prispevala k miru in stabilnosti v evroatlantskem in širšem prostoru s sodelovanjem v operacijah zavezništva v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Mediteranu, Afganistanu in Iraku. Sodelujeta pri sprejemanju zavezniških odločitev ter pri skupnih vajah in usposabljanjih, kjer ohranjata verodostojnost in krepita ugled med zaveznicami in v mednarodnem okolju.
V celotnem obdobju članstva v zavezništvu je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije skupaj s Slovensko vojsko v ospredje postavljalo obrambo države in varnost državljanov ter vojaške zmogljivosti učinkovito uporabljalo tudi za reševanje in zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, kar je prispevalo k stalnemu ohranjanju visoke stopnje zaupanja pri ljudeh.

Republika Slovenija ob 20-letnici članstva v zvezi NATO z zlatim redom za zasluge izraža priznanje in spoštovanje Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, vodstvom in vsem zaposlenim, ki so vodili in sodelovali v procesih vključevanja Slovenije v zvezo NATO, za osrednjo vlogo pri uresničitvi enega od ključnih zunanjepolitičnih in nacionalnovarnostnih ciljev, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi države.

Podeljeno odlikovanje je tudi izraz hvaležnosti za predano delo pri krepitvi naše nacionalne varnosti in ugleda Republike Slovenije v zavezništvu, v katerem kot enakopravna država že dve desetletji sodelujemo pri zagotavljanju miru in stabilnosti evroatlantskega prostora, ki temelji na dialogu, medsebojni pomoči, solidarnosti ter kolektivni obrambi zaveznikov in naših vrednot.