Gorazd Grm

Za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije

17. 6. 2016

Častni znak svobode Republike Slovenije