GinekoloskaKlinika PodeltevOdlikovanj szj

Ginekološka klinika Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana

Ob 100-letnici delovanja ter za izjemen razvoj področja ginekologije in porodništva v Republiki Sloveniji, ki se kaže v visokih dosežkih v skrbi za zdravje žensk in novorojencev, kakor tudi za mednarodno prepoznavnost in priznanje ljubljanske ginekološko-porodniške stroke.

21. 12. 2023

Zlati red za zasluge

Zgodovina Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sega v 18. stoletje. Leta 1753 je bila v Ljubljani ustanovljena Babiška šola in nato izdan tudi prvi učbenik za babice v slovenskem jeziku, 16. februarja 1789 pa so v Ljubljani odprli prvo slovensko porodnišnico, ki je imela svoje skromne prostore na vogalu sedanje Stritarjeve ulice in Adamič-Lundrovega nabrežja. Za začetek delovanja sedanje ginekološke klinike štejemo leto 1923 – tedaj je načelnik ministrstva za narodno zdravje dr. Andrija Štampar slovesno odprl porodnišnico in jo preimenoval v Državno bolnico za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani.

Od tedaj se je ginekološka klinika s svojim delom in strokovnim razvojem izoblikovala v terciarni center ginekološko-porodniške dejavnosti in tako omogočila in usmerjala razvoj dejavnosti reproduktivne ginekologije v celotni državi. Kmalu po osamosvojitvi, leta 1994, je ginekološka klinika prejela častni znak svobode Republike Slovenije. Državno odlikovanje je zaposlenim in vodstvu pomenilo spodbudo za nadaljnji strokovni in organizacijski razvoj, ki je potekal sočasno z napredkom stroke v svetu in tehnološkim razvojem, zaznamovala pa ga je predvsem izjemna odprtost vseh zaposlenih pri pridobivanju in vnosu novih znanj v ginekologijo in porodništvo.

Danes se Slovenija po zaslugi ginekološke klinike na področju perinatologije uvršča v zgornjo tretjino najuspešnejših držav glede kakovosti perinatalne oskrbe novorojenčkov.

Prek transporta in utero je ginekološka klinika terciarni center za sprejemanje nosečnic, ki jim grozi prezgodnji porod, saj so njeni perinatologi in neonatologi sposobni zagotavljanja najboljše oskrbe prezgodaj rojenih otrok v Republiki Sloveniji.

Ginekološka klinika ima izjemno pomembno vlogo tudi na področju reproduktivne medicine ter spolnega in reproduktivnega zdravja mladostnikov v Sloveniji. Izjemen napredek se je začel že v 80. letih z oploditvami z biomedicinsko pomočjo. Postopki zunajtelesne oploditve so se premaknili ne le v smer zdravljenja neplodnosti žensk in moških, ampak tudi v možnost shranjevanja genetskega materiala pri tistih pacientih, pri katerih je potrebno zdravljenje, ki vpliva na izgubo plodnosti. S pomočjo mreže regionalnih nosilcev je ginekološka klinika dosegla dokazano znižan delež neželenih nosečnosti, hkrati pa se število prekinitev neželenih nosečnosti v primerjavi z rojstvi zadnjih 20 let vztrajno zmanjšuje. Na področju reproduktivne ginekologije je klinika postala vodilni center za kirurško zdravljenje globoke endometrioze z uvedbo interdisciplinarnega kirurškega tima, z uporabo minimalno invazivnih kirurških metod pa je posegla na vsa področja kirurškega zdravljenja benignih ginekoloških tumorjev in tudi na področje onkološko-ginekoloških operacij. Na področju uroginekologije je Ginekološka klinika edina v regiji, ki omogoča celostne urodinamske preiskave, kar omogoča individualno, ciljano zdravljenje te patologije.

Ginekološka klinika odločilno vpliva na razvoj, oblikovanje in izvajanje reproduktivnega zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Njeno poslanstvo pa je tudi izobraževalno. V kliniki so se izšolale generacije slovenskih zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki so sodelovali v številnih domačih in mednarodnih raziskavah. V preteklih letih je organizirala več kot 50 mednarodnih tečajev ginekološke kirurgije, pa tudi številna strokovna srečanja, simpozije, kongrese in spletne seminarje. V operacijskih prostorih klinike se je izpopolnjevalo več kot 1000 tujih ginekologov, v njej zaposleni ginekologi pa so poučevali kirurške tehnike v številnih mednarodno priznanih centrih v tujini.

Republika Slovenija z državnim odlikovanjem izkazuje spoštovanje in hvaležnost Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za stoletno poslanstvo zdravstvenega varstva žensk, moških in novorojenčkov v Sloveniji ter odličnost, po kateri slovi tudi v tujini.