20230524 01239966

Foto: Bor Slana/STA

Zagovornik načela enakosti opravlja pomembno delo pri zagotavljanju enakopravnosti v naši družbi

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes na pogovor sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predstavil Redno letno poročilo za leto 2022.

Predsedniška palača, Ljubljana, 24. 5. 2023

Sporočila za javnost

Zagovornik je predsednico seznanil z izzivi na področju varstva pred diskriminacijo v letu 2022. Poudaril je, da je bilo med obravnavanimi primeri domnevne diskriminacije v letu 2022 največ zadev s področja zaposlovanja in dela. Kot posebej zaskrbljujoče je označil področje dostopnosti javnih prostorov za gibalno ovirane in ob tem opozoril na zakonsko obvezo zagotovitve dostopnosti objektov v javni rabi in s tem omogočanje enakovrednega položaja invalidov. Predsednici je v tej luči predstavil tudi posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, ki ga je izdal preteklo leto in ki jasno kaže na zaskrbljujoče stanje na tem področju.

Zagovornik je izpostavil še področje zdravstva, kjer izstopa slabšanje dostopnosti pacientov do zdravstvenega varstva zaradi digitalizacije, pri čemer imajo otežen dostop do kakovostne obravnave predvsem nekatere najbolj ranljive skupine.

Predsednica republike se je Zagovorniku zahvalila za dobro opravljeno delo v času od ustanovitve institucije do danes in poudarila njegov pomemben prispevek pri zagotavljanju enakopravnosti v naši družbi. Še posebej je izpostavila izjemno pomembno dejavnost ozaveščanja o diskriminaciji in ob tem Zagovorniku zagotovila svojo podporo pri zavzemanju za enakopravno obravnavo vseh prebivalcev Slovenije in pri opozarjanju in ukrepanju zoper diskriminacijo.