20240521 01342397

Srečanje predsednice s predstavniki koordinacije KoDVOS poteka vsako leto. Foto: Bor Slana/STA

Sprejem predstavnikov koordinacije KoDVOS

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na vsakoletni pogovor sprejela predsednico in predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KoDVOS.

Ljubljana, 21. 5. 2024

Sporočila za javnost

Na srečanju so se sogovorniki dotaknili pomembnih tematik, ki se nanašajo na ohranjanje tradicije, zgodovinskega spomina in vrednot v slovenski družbi. Predsednica Pirc Musar je poudarila izjemen pomen poslanstva članic KoDVOS pri ohranjanju tradicije, spomina in negovanju ljubezni do domovine. Izpostavila je, da je njihovo delo ključno za ohranjanje zgodovinskega spomina ter predstavljanje objektivnih zgodovinskih dejstev, kar prispeva k boljšemu razumevanju preteklosti in utrjevanju narodne identitete.

V pogovoru je bilo izpostavljeno tudi vprašanje dela z mladimi in šolami. Predsednica meni, da bi bilo treba v prihodnje to področje urediti bolj sistemsko. Organizacije, povezane v KoDVOS, imajo namreč po njenem mnenju velik potencial pri vzgoji mladih generacij v duhu domoljubja in poznavanja zgodovine, zato je nujno, da se to delo podpre na institucionalni ravni.

Srečanje je bilo zaznamovano s konstruktivnim dialogom in iskanjem poti za nadaljnje sodelovanje med uradom predsednice in koordinacijo KoDVOS, z namenom krepitve domoljubnih vrednot in zgodovinskega zavedanja v slovenski družbi.

KoDVOS sicer sestavljajo: Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev in klubov MORiS ter Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.