20230927 01276731

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Skupaj za učinkovito pomoč prizadetim prebivalcem

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes na pogovor povabila večje humanitarne organizacije oziroma fundacije, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pomoči prizadetim prebivalcem po zadnjih velikih poplavah.

Predsedniška palača, Ljubljana, 27. 9. 2023

Sporočila za javnost

Uvodoma je izrazila veliko spoštovanje in hvaležnost za vsa dosedanja prizadevanja in pomoč ljudem. Ker je skupni cilj vseh, tako države kot humanitarnih organizacij, prisluhniti potrebam ljudi in jim čim bolj olajšati težko pot do obnove ali sanacije njihovih domov, je predsednica humanitarce povabila k izmenjavi mnenj, izkušenj in idej za usklajevanje nadaljnjih korakov, ki bodo omogočili učinkovito pomoč prizadetim prebivalcem. 

Vsi sodelujoči v pogovoru so s strinjali, da je treba vzpostaviti sistem učinkovite koordinacije in izmenjave podatkov, tako glede statusa prejemnikov pomoči kot višine in oblike dosedanjih prejemkov in drugih oblik humanitarne pomoči.
Izpostavili so potrebo po ustanovitvi posebnih koordinacijskih skupin v lokalnih okoljih, ki bi zagotavljale koordinacijo razdeljevanja pomoči, nudile potrebne informacije ljudem in izvajale različne preventivne programe, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Pomembno je, da ljudje v čim večji meri dobijo odgovore na svoja vprašanja.

Prav tako so udeleženci izpostavili nujnost vzpostavitve specifičnega državnega sistema kriznega upravljanja, ki bi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami zagotavljal pravočasne, pravične in poštene ter usklajene odzive vseh sodelujočih v primerih različnih elementarnih nesreč.

Izpostavili pa so tudi potrebo po pripravi in sprejetju krovnega zakona o pomoči in razdeljevanju humanitarne pomoči, ki bi reševal številna odprta vprašanja, s katerimi se humanitarne organizacije in fundacije trenutno soočajo (vpogledi v prejete pomoči posameznikov pri različnih humanitarnih organizacijah, obdavčitev humanitarne pomoči pri posameznikih ...).

Predstavniki humanitarnih organizacij so se zahvalili za sklic sestanka in istočasno izrazili pričakovanje, da bo Zakon o obnovi in razvoju sprejet čim prej.