Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je na povabilo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič danes dopoldan udeležila posveta »Za boljšo prihodnost živali«

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije

Predsednica republike v Državnem zboru na posvetu za boljšo prihodnost živali: »Dostojno ravnanje z živalmi moramo vključiti tudi v kontekst sodobnih okoljskih izzivov«

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je na povabilo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič danes dopoldan udeležila posveta »Za boljšo prihodnost živali«. Predsednica republike je imela na posvetu nagovor.

Državni zbor, 16. 1. 2023

Sporočila za javnost , Govori

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je na povabilo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič danes dopoldan udeležila posveta »Za boljšo prihodnost živali«. Predsednica republike je imela na posvetu nagovor.

Gre za drugega v seriji posvetov, ki jih Državni zbor organizira na pobudo predsednice Državnega zbora. Udeležujejo se ga predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem varstva in zaščite živali, ter najvišji predstavniki državnih organov, združenj občin v Sloveniji in drugih organov ter izobraževalnih institucij, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

V nadaljevanju je besedilo nagovora predsednice Republike Slovenije na posvetu. Velja govorjena beseda!

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade, spoštovane poslanke in poslanci, predstavniki nevladnih organizacij, dame in gospodje.

V zadovoljstvo in čast mi je, da lahko sodelujem na današnjem posvetu za boljšo prihodnost živali.

»Moje osnovno vodilo je načelo dostojanstva za vse, za vsakega posameznika, pa tudi okolja, ki nas obdaja. Na planetu ljudje nismo sami, temveč si ga delimo z vsemi živimi bitji, tudi z rastlinami in živalmi.«

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije

Vplivi človeka na okolje in podnebje, posebno tisti, s katerimi že od industrijske dobe dalje najbolj škodljivo posegamo v naravno ravnovesje našega planeta, nosijo s seboj tudi veliko odgovornost ljudi, da ravnamo bolj odgovorno, da zmanjšujemo škodljive vplive in zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti.

Živali so bile od nekdaj človekov sopotnik. Kdor je kdaj imel živalskega prijatelja ve, kakšna posebna vez je to. Nikakor pa živali niso naše igračke, na katere bi lahko kar pozabili, ko se jih naveličamo, ali pa jih drugače trpinčili.

Živali niso stvari, tudi naša zakonodaja je živali pripoznala kot čuteča bitja.

Dovolite, da opozorim še na dejstvo, da je naš planet preobremenjen. Ne le z ljudmi, temveč tudi z vsemi antropogenimi dejavniki, preko katerih človek zaradi svojega delovanja onesnažuje okolje.

Slovenija se ponaša z izjemno visoko biotsko raznovrstnostjo v globalnem merilu. To nas uvršča med “vroče točke” biotske raznovrstnosti na Zemlji. Veliko se o bolj trajnostnem načina življenja lahko naučimo že iz tradicionalnega načina sobivanja človeka z naravo, tudi rejnimi živalmi, ki skozi pašo že od nekdaj pomagajo ohranjati našo izjemno biotsko raznovrstnost.

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je na povabilo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič danes dopoldan udeležila posveta »Za boljšo prihodnost živali«

»Sobivanje z živalmi je zelo pomembna tema in zato je prav, da se danes začenja razprava o tem.

Ocenjujem, da moramo dostojno ravnanje z živalmi vključiti tudi v kontekst sodobnih okoljskih izzivov.

Zelo pozdravljam, da se te tematike lotevamo na vključujoč način. Samo z vsemi zainteresiranimi bomo lahko skupaj našli boljše in prijaznejše rešitve na izzive sodobnega časa, pri čemer mora politika v vlogi voditelja predvsem znati spodbuditi institucije, stroko, nevladnike, aktiviste in vse druge, k iskanju pravih rešitev in jim pri tem tudi prisluhniti.«

 

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije

Tisti posameznik, ki ne mara svojega sočloveka, ne bo imel rad živali. In tisti posameznik, ki nima rad živali, me ne bo prepričal, da ima rad sočloveka. Naj vas tudi ta misel vodi skozi današnjo razpravo.

Hvala za vašo pozornost.