MAL1528

Foto: Anže Malovrh / STA

Pravičnost mora biti osrednji cilj pravnega sistema

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v nagovoru ob odprtju 49. dnevov slovenskih pravnikov poudarila pomembnost borbe za pravico in proti krivici ter posebej izpostavila, da je pravica temelj človeškega življenja.

Portorož, 12. 10. 2023

Sporočila za javnost , Govori

Predsednica je uvodoma spodbudila razpravo o tem, kako ravnati, ko pravo in pravičnost nista usklajena: »Pravo mora odražati temeljne vrednote pravičnosti, moralni imperativi pa morajo vselej prevladati, ko prihaja do konflikta med pravom in pravičnostjo.«

Izpostavila je univerzalna etična načela, ki bi morala voditi naše ravnanje, vključno z integriteto, poštenostjo in spoštovanjem drugih. Hkrati pa izrazila skrb zaradi še vedno prisotnega zaznavanja korupcije ter izpostavila pomen boja proti njej: »Država mora stremeti k izboljšanju kakovosti življenja svojih prebivalcev, vključno s preprečevanjem korupcije. Ključno je ohranjati stabilnost, pravičnost in trajnostni razvoj družbe. Vsak posameznik ima vlogo pri tem procesu.«

Pravičnost mora biti po mnenju predsednice republike osrednji cilj pravnega sistema, kajti le tako lahko zagotavljamo enakopravnost, nediskriminacijo in poštenost. Pravniki se morajo nenehno izobraževati o konceptu pravičnosti, da bi bolje razumeli, kako njihove odločitve vplivajo na družbo in posameznike.

V zaključku nagovora je predsednica Pirc Musar opozorila še na pomen človekovih pravic in solidarnosti pri obravnavi migrantov, še posebej v času podnebnih sprememb. Dotaknila pa se je tudi dolgotrajnega postopka urejanja pravic izbrisanih ter pozvala k sprejetju dodatnih zakonskih ukrepov, ki bi jim omogočili vsaj dostop do dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji.