Tradicionalna seznanitev z vojaško obveznostjo v Beltincih.

Foto: Bor Slana/STA

»Lejtnice in lejtniki« v Beltincih tradicionalno spoznali Slovensko vojsko in vse njene poklicne priložnosti

Predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je bila slavnostna govornica na tradicionalni prireditvi ob seznanitvi 578 vojaških obveznikov, »rekrutov«, ki so oz. bodo v tem letu dopolnili 18 let, z vojaško dolžnostjo. Ta tradicionalna in množična prireditev v Beltincih poteka od leta 2004 in temelji na dolgoletni tradiciji, ki sega še v čas pred ustanovitvijo samostojne Slovenije. Skupaj jo pripravljajo enote Slovenske vojske in lokalna skupnost. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo Marjan Šarec.

Beltinci, 10. 5. 2024

Sporočila za javnost , Govori

Predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil je bila vesela, da je bila skupaj z več kot dva tisoč obiskovalci navzoča ob tako častnem in slovesnem trenutku, kot je seznanitev vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo. Tako imenovana vsakoletna rekrutacija v Beltincih je že dolga leta zapisana v dušo prekmurskih ljudi. Mlade iz teh krajev povezuje s tradicijo in spodbuja domoljubje. »Čut do sočloveka, skupnosti, naroda in domovine je najžlahtnejša človeška vrlina. Našemu življenju daje pomen, poslanstvo in izpolnitev. Današnje srečanje je pravzaprav vabilo, da pobližje spoznate Slovensko vojsko in vse njene poklicne priložnosti, pri katerih so te vrline nepogrešljive. Vtkane so v srce in značaj pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske,« je sporočila mladim v slavnostnem govoru.

Tradicionalna seznanitev z vojaško obveznostjo v Beltincih.

»Danes vsi čutimo pogumna srca, ki bijejo pod uniformo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Želim si, da tudi vsem nam, ki ne nosimo uniforme, srca bijejo za iste vrednote: za dobrobit ljudi, naše domovine in sveta, za mir in varnost. Takšni smo kot družba in država nepremagljivi,« je na tradicionalni prireditvi v Beltincih poudarila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.

Ob tej priložnosti je izrazila hvaležnost za tovrstno ohranjanje tradicije in vezi med ljudmi. Predsednica republike meni, da imajo gančki majoš, današnja rekrutacija in Beltinci velik simbolni pomen za Slovenijo in za vse nas: da je Prekmurje del Slovenije, da so Prekmurke in Prekmurci združeni z matičnim narodom. »Brez Prekmurja in prekmurskih ljudi ni Slovenije. Zato se želim na tem mestu pokloniti vsem vam, drage Prekmurke in Prekmurci, ki že generacije ohranjate izročilo in dejanja naših prednikov, ki so se zavedali pomena slovenstva, domoljubja, dialoga in sodelovanja za prihodnost naroda,« je s hvaležnostjo dejala zbranim ljudem.

Predsednica Pirc Musar je »lejtnice in lejtnike«, dekleta in fante, ki so v tem letu dopolnili polnoletnost, spodbudila k aktivnemu soustvarjanju družbe. Verjame, da so mladi nosilci nujnih sprememb, prebojnih idej in pravičnih družbenih rešitev, zato mora biti njihov glas slišan – lokalno, nacionalno in v Evropi – preko prostovoljstva ali institucionalnih oblik delovanja, tudi na volitvah v obliki izvrševanja aktivne in pasivne volilne pravice.

Za vse tiste, ki svojo poklicno pot načrtujejo v Slovenski vojski, je kot vrhovna poveljnica obrambnih sil izpostavila vrednote, ki jih poosebljajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Opravljajo plemenito poslanstvo, ki je namenjeno pomoči ljudem in ohranjanju miru doma in po svetu. Pri tem ne razlikujejo: pomagajo vsem ljudem, ne glede na starost, spol, veroizpoved, spolno usmerjenost in politično prepričanje ali druge lastnosti. »Verjamem, da se mnogi od vas prepoznate v teh vrednotah in da boste nekateri našli svojo poklicno pot v njihovi sestavi, drugi pa morda poskusili katero od prostovoljnih oblik sodelovanja. Možnosti in priložnosti za spoznavanje tega raznolikega in plemenitega poklica je ogromno,« je poudarila in se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri organizaciji te množično obiskane tradicionalne slovesnosti.

O tradicionalni »rekrutaciji« v Beltincih

Po določilih Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – UPB) se vojaška evidenca vodi ne glede na opustitev izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru. Po vpisu v vojaško evidenco upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, seznani vojaškega obveznika z dolžnostmi in s pravicami vojaškega obveznika praviloma v koledarskem letu, ko dopolni 18 let.

Uprava za obrambo Maribor je na seznanitev vojaških obveznikov v Beltince povabila skupno 578 vojaških obveznikov letnika rojstva 2006. Vojaški obvezniki iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana so se na slovesnost pripeljali na okrašenih vozilih v spremstvu vrstnic. Prireditev so si ogledali tudi učenci zaključnih razredov osnovnih šol ter številni drugi.