Slovesnost ob začetku zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije 2024 v Kamniku.

Foto: Daniel Novakovič/STA

»Imate priložnost, da zaznamujete svojo generacijo in oblikujete boljšo prihodnost Alpske regije«

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je bila slavnostna govornica na slovesnosti ob začetku letošnjega zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (Youth Parliament of the Alpine Convention – YPAC), ki med 11. in 15. marcem povezuje več kot 100 srednješolcev iz Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Monaka, Nemčije, Švice in Slovenije – držav pogodbenic Alpske konvencije. Konvencija je mednarodna zaveza k varstvu Alpske regije in je prva mednarodna pogodba, katere cilja sta trajnostni razvoj in zaščita celotnega gorovja.

Kamnik, 12. 3. 2024

Sporočila za javnost , Govori , Mednarodne aktivnosti

Predsednica republike je v slavnostnem govoru poudarila, da smo ljudje, ki živimo v tej regiji, ponosni na Alpe in planinski način življenja, kar se globoko odraža v naših tradicijah in kulturah – med drugim tudi v zimskih športih, ki pa so jih podnebne spremembe zelo zaznamovale in zaradi pomanjkanja snega počasi izginjajo iz nekaterih delov Alp. Ob tej priložnosti je zato poudarila našo močno zavezanost nepogrešljivi Alpski konvenciji. »V ta zapleteni sistem mednarodnih sporazumov in zavez smo se prostovoljno vključili prav zato, da bi sodelovali pri varstvu in upravljanju vseh pomembnih čezmejnih vprašanj. Vrednost Alpske konvencije je v tem, da obravnava alpsko gorovje kot trdno geografsko celoto, ki presega državne meje,« je dejala predsednica Pirc Musar.

Nadaljevanje slavnostnega govora je posvetila pomenu in vlogi demokratične participacije med mladimi ter nujnosti njenega spodbujanja. K temu sodi Mladinski parlament Alpske konvencije, saj že skoraj dve desetletji združuje dijake in učitelje, ki jim je resnično mar za blaginjo in trajnostni razvoj regije. Predsednica republike je v mladih udeleženkah in udeležencih prepoznala pogum in zagnanost, da so pripravljeni dejavno sodelovati pri oblikovanju družbe in zagotoviti, da bo regija postala boljši prostor za življenje in razvoj.

Slovesnost ob začetku zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije 2024 v Kamniku.

»Ste prihodnji voditelji svoje generacije in arhitekti naše prihodnosti. Naj gre za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, kulturno dediščino, mednarodno ali domačo politiko, znanost, finance, gospodarstvo, umetnost, obrt ali šport, imate priložnost, da zaznamujete svojo generacijo in oblikujete boljšo prihodnost. Mladinski parlament Alpske konvencije je lahko za nekatere med vami prvi korak. Nekaj pa je jasno: to je le eden od številnih korakov, ki bodo oblikovali vas in vašo dediščino,« je delegatkam in delegatom mladinskega parlamenta sporočila predsednica Pirc Musar. Veliko uspeha in pronicljivosti jim je zaželela z besedami pokojnega Jacquesa Delorsa, naj ne bodo pesimisti ali optimisti, marveč aktivisti.

Zbrane na slovesnosti so nagovorili tudi generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj, predsedujoči Stalnemu odboru Alpske konvencije mag. Emil Ferjančič, župan Občine Kamnik Matej Slapar ter ravnatelj šole gostiteljice dr. Branislav Rauter. Kulturno-umetniški program so pripravili dijakinje in dijaki gimnazije in srednje šole pod mentorstvom zaposlenih.

Tokratno zasedanje mladinskega parlamenta gosti Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, krovna tema razprav pa so zavarovana območja. Za udeleženkami in udeleženci je več mesecev priprav, svoje raziskovanje in iskanje rešitev pa bodo predstavili v štirih komitejih, ki bodo osredinjeni na biotsko raznovrstnost, kakovost življenja v Alpah, podnebne spremembe in kulturno dediščino.

Zasedanje mladinskega parlamenta poteka v času, ko Slovenija predseduje Alpski konvenciji (2023–2024).

Slovensko predsedstvo se v tesnem sodelovanju z drugimi pogodbenicami, opazovalci in Stalnim sekretariatom osredotoča na spodbujanje kakovosti življenja v Alpah, prednostna področja predsedovanja pa so tri: kakovost življenja, okoljsko izobraževanje s poudarkom na podnebnih spremembah in biotska raznovrstnost.