PRS

Foto: Anže Malovrh/STA

"Dostojanstvo človeka je tisto, ki nam mora biti skupni cilj"

Predsednica Republike Slovenije se je danes udeležila svečane prireditve 26. mednarodne multikonference Informacijska družba, osrednjega dogodka slovenske informacijske družbe, računalništva, informatike in umetne inteligence, ki poteka na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani.

Ljubljana, 13. 10. 2023

Sporočila za javnost , Govori

Predsednica je imela na konferenci govor, v katerem je izpostavila velik vpliv, ki ga ima umetna inteligenca na naša življenja, in hkrati opozorila, da ta vpliv ni vedno pozitiven. "Pri digitalnih tehnologijah moramo več govoriti o transparentnosti," je poudarila in dejala, da je pričakovati, da bo v prihodnje s hitrim razvojem umetne inteligence področij uporabe še več, pri čemer nam umetna inteligenca lahko marsikaj olajša, a se je obenem treba zavedati tudi tveganj njene uporabe.

Izpostavila je nujnost, da bi se v osnovnih šolah več pogovarjali o digitalizaciji, o digitalni pismenosti, saj je po besedah predsednice večina mladih, ko vstopijo v srednješolsko izobraževanje, digitalno neozaveščenih. Po njenem mnenju bi morali poskrbeti, da bi otroci že v osnovni šoli znali kritično uporabljati njim primerne digitalne storitve. "Upam, da bosta umetna inteligenca in njen izjemno hiter razvoj povzročila tudi temeljne premike v šolskem sistemu, predvsem v spremembi kurikuluma," se je zavzela. Predsednica meni tudi, da je v današnji informacijski dobi in hitrega tehnološkega razvoja zaskrbljujoče tudi to, da bo zaradi ukinitve financiranja prihodnje leto na Fakulteti za računalništvo in informatiko 50 vpisnih mest manj.

"Umetna inteligenca je vedno le toliko etična, kolikor so etični tisti, ki jo gradijo," je nadaljevala in s tem v zvezi dejala, da je nujno, da pri snovanju umetne inteligence sodelujejo multidisciplinarni timi z različnih področij, ki nanjo in njeno uporabo gledajo z različnih zornih kotov.

V zvezi z izzivi, ki sledijo razvoju umetne inteligence, je opozorila, da je pomembno, da jih obravnavamo in se jih lotevamo z vso resnostjo posledic, ki jih lahko prinesejo. "Umetna inteligenca lahko prinese mnogo dobrega, ampak še vedno so najpomembnejši medčloveški odnosi in razmišljanje človeških možganov, ki še vedno vidijo več in čutijo drugače kot umetni možgani." To je tisto, česar v prihodnosti ne smemo izgubiti, je poudarila predsednica in dodala: "Dostojanstvo človeka je tisto, ki nam mora biti skupni cilj."