Uradna szj

Dr. Aleš Musar se je udeležil konference "Moč izbire: realizacija telesne avtonomije žensk in deklet".

Dr. Musar izpostavil velik pomen izobraževanja, vključenosti in opolnomočenja žensk in deklet za njihovo enakopravnost

Soprog predsednice Republike Slovenije dr. Aleš Musar se je skupaj z delegacijo v Skopju udeležil konference "Moč izbire: realizacija telesne avtonomije žensk in deklet". Konference so se v tamkajšnji predsedniški palači udeležili številni domači in mednarodni strokovnjaki in aktivisti, ki se ukvarjajo s to tematiko.

Skopje, Severna Makedonija, 5. 10. 2023

Poleg soproga dr. Musarja so se konference udeležile tudi soproge predsednikov držav Albanije, BIH, Severne Makedonije in Srbije  in kot javne osebe v matičnih državah odločno podprle gibanje v podporo oziroma zaščito telesne avtonomije žensk. Konferenco sta organizirala Sklad Združenih Narodov za prebivalstvo (UNFPA)in Vlada Severne Makedonije, ki sta sodelujoče pozvala h konkretnim ukrepom za zagotovitev dostojanstva vsem ljudem in zaščito pred diskriminacijo, nasiljem in prisilo, še posebej najbolj ranljivim skupinam in posameznikom.

Dr. Musar je v svojem govoru v okviru te konference poudaril velik pomen izobraževanja žensk, vključenosti in opolnomočenja žensk za doseganje njihove enakopravnosti. Za dosego telesne avtonomije žensk je potrebno dolgoročno in sistematično prizadevanje vlad, nevladnih organizacij, skupnosti, pa tudi posameznikov za uveljavitev te osnovne pravice žensk, brez katere enakost spolov ni mogoča. Prav to definira tudi samo kakovost njihovega bivanja in njihovo vključenost, pravice v družbenih procesih. V tej povezavi je izpostavil, da boj za pravice žensk ni nikoli končan. Tako je npr. pravica do splava ustavno zagotovljena pravica, za katero ne smemo nikoli dopustiti, da bi bila ogrožena.

Kot je dejal, izkušnje kažejo, da naslavljanje spolne enakosti in opolnomočenja žensk zahteva strateško upravljanje in posege v vse nivojih upravljanja in politik v državi; skozi sistem  izobraževanja, omogočanje ženskam enakopraven dostop do pozicij politične moči, pa tudi s pomočjo mednarodnih zavez.

Kot dober primer takega sistemskega delovanja iz Slovenije je izpostavil Združenje za povezovanje strokovnjakinj za promocijo znanja - Združenje ONA VE, ki prostovoljno, samostojno, nepridobitno združuje strokovnjakinje z različnih področij in s tem promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne.

Dr. Musar je v svojem nastopu posebej izpostavil tudi govor njegove soproge, predsednice Nataša Pirc Musar, na oseminsedemdesetem zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v New Yorku, kjer je pred dobrim tednom izpostavila, da ne bo mogoče doseči napredka na področju trajnostnega razvoja družbe brez izpolnitve cilja trajnostnega razvoja 5, ki prinaša enakopravnost žensk. Globalni napredek in spolna enakopravnost  - ali pa odsotnost le tega - namreč odločilno vplivata na uresničitev 5 cilja trajnostnega razvoja. Družbeno in ekonomsko opolnomočenje žensk pa je ključ do boljše prihodnosti za vse, je izpostavil. Napredek na tem področju se kaže tudi skozi večjo udeležbo moških na konferencah s tovrstno vsebino, je izpostavil, saj ne gre zgolj za vprašanje enakosti spolov, pač pa za pravičnost v družbi kot taki.