IMG 8514

Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Predsednica republike podpisala javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta

V današnjem Uradnem listu RS je bil objavljen poziv predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta. 

Ljubljana, 12. 7. 2023

Sporočila za javnost , Objave urada

Predsednica republike je namreč 19. junija prejela obvestilo predsednika Državnotožilskega sveta, da 18. decembra 2023 poteče mandat vsem članom Državnotožilskega sveta, tudi štirim članom, ki jih na predlog predsednice republike izvoli državni zbor.

Zakon o državnem tožilstvu določa, da državni zbor na predlog predsednice republike izmed pravnih strokovnjakov izvoli štiri člane Državnotožilskega sveta. Izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Predlogi možnih kandidatov za člana Državnotožilskega sveta morajo biti obrazloženi, posebej pa mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogoja pravnega strokovnjaka.

Predloge za možne kandidate za štiri člane Državnotožilskega sveta z vsemi zahtevanimi dokazili je treba poslati do petka, 15. septembra 2023 na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.uprs@predsednica-slo.si.

Povezava do Uradnega lista z javnim pozivom: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023076.pdf