Mladinski posvetovalni odbor predsednice republike

Člani Mladinskega posvetovalnega odbora

 • Lucija Karnelutti

  Lucija Karnelutti

  Je prva mladinska delegatka Delegacije Evropske Unije pri Organizaciji združenih narodov (OZN). Pred tem je delovala kot slovenska mladinska delegatka pri OZN. Lucija od leta 2015 aktivno deluje v različnih mladinskih organizacijah in delovnih telesih organov, ki se osredotočajo na zagovorništvo mladih na področju izobraževanja, družbe in okolja. Med drugim je ustanovna članica organizacije Generation Climate Europe (GCE), trenutno največje koalicije mladinskih organizacij v Evropi, ki si prizadeva za trajnostno in pravično prihodnost in je bila ustanovljena kot odgovor na nujno potrebo po ukrepanju na področju podnebnih sprememb in priznanje, da imajo mladi ključno vlogo pri oblikovanju podnebnih politik. Bila je tudi članica predsedstva evropske dijaške organizacije OBESSU, večletna članica in predsednica Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS) in članica Sveta Vlade RS za mladino, kjer je spremljala in dajala priporočila glede interesov mladih v različnih javnih politikah na nacionalni in evropski ravni. V svojem mandatu mladinske delegatke EU pri ZN ter širšem prostovoljnem delu, se osredotoča na zagotavljanje smiselnega vključevanja mladih v dialoge ZN na različnih političnih področjih, predvsem pa tistih, ki tradicionalno niso odprti za mlade. Poleg podnebnih in varnostnih tem pomemben poudarek daje zagotovitvi dostopa do izobraževanja v kriznih situacijah, posebej spodbujanja izobraževanja deklet, delu na prihodnjih generacijah ter drugim medsektorskim temam z vidika doseganja Ciljev trajnostnega razvoja.

 • Sara Stiglic

  Sara Štiglic

  Aktivno deluje znotraj civilnodružbenih gibanj, nevladnih organizacij na področjih okoljevarstva, feminizma in socialne pravičnosti, v sklopu katerih sodeluje pri organizaciji dogodkov, shodov, izobraževanj, aktivističnih akcij in pri odnosih z javnostmi. Koordinira skupino za odnose z javnostmi pri Mladih za podnebno pravičnost, kjer je tudi aktivistka. Kot aktivistka deluje tudi znotraj Greenpeaca. Kot svoj najpomembnejši dosežek izpostavlja sodelovanje pri kampanji za referendum "Za pitno vodo", kjer je sodelovala v strokovni in organizacijski skupini ter kot koordinatorka prostovoljcev v Ljubljani v času zbiranja podpisov. Poleg delovanja v gibanjih in društvih ima opravljeno tudi splošno izobraževanje Društva Ključ (centra za boj proti trgovanju z ljudmi) in izobraževanje za delo v varnem prostoru za žrtve trgovanja z ljudmi. Njeno področje je tudi novinarstvo; novinarsko delo je opravljala na Radiu Salomon, Radiu Študent, časniku Dnevnik in raznovrstnih študentskih publikacijah, kjer je pokrivala politične, družbene in kulturne teme. Poučuje tudi v Pionirskem domu ter deluje kot moderatorka raznovrstnih dogodkov.

 • Vid Ceplak Mencin

  Vid Čeplak Mencin

  Študent medicine, ki se aktivno ukvarja z javnim zdravstvom. Med letoma 2017 in 2019 je kot vodja projekta Imuno uspešno koordiniral neprofitni javnozdravstveni projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije in javnost osvešča o cepivih ter imunologiji. V tem času je tesno sodeloval z Direktoratom za javno zdravje Ministrstva za zdravje in z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Organiziral je številne izobraževalne delavnice na srednjih šolah in družboslovnih ter naravoslovnih fakultetah Univerze v Ljubljani. Izvajal je izobraževalna predavanja za strokovni kader v zdravstvenih domovih in v sodelovanju z Rdečim križem predaval zaposlenim v vrtcih in šolah. Bil je član organizacijskih ekip za izvedbe kongresov in kampanje cepljenja študentov medicine proti gripi. Poleg organiziranja izobraževalnih dogodkov in informiranja javnosti preko družbenih medijev je sodeloval tudi pri oblikovanju in izdaji poučne otroške slikanice o cepljenju ter pomagal pri njeni distribuciji v zdravstvene ustanove. Udeležuje se mednarodnih srečanj in izobraževanj v tujini. S svojim znanjem in predanostjo želi soustvarjati boljšo prihodnost za slovensko zdravstvo. Pri svojem delovanju se opira na mednarodno in interdisciplinarno povezovanje in vpeljevanje dobrih praks iz tujine. Verjame, da lahko s skupnimi prizadevanji dosežemo boljšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev za vse prebivalce Slovenije.

 • Luka Hiti

  Luka Hiti

  Sodeluje v civilni in politični družbi, saj si želi sveta, v katerem imajo ljudje pozitiven odnos do našega planeta, ki je naš dom, in verjame, da je naša dolžnost ustrezno skrbeti zanj. Prav tako se zavzema za zagotavljanje dostojanstva, spoštovanja in dostojnega življenja za vse ljudi ter za obravnavanje živali kot naših prijateljev. Luka je doktorski študent farmacije, zaposlen kot raziskovalec in asistent na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Poleg tega je svetnik v Četrtni skupnosti Šiška, kjer opravlja svoj prvi mandat. Je tudi član izvršnega odbora Društva za Združene narode, kjer opravlja že drugi mandat, bil pa je tudi član upravnega odbora mednarodne Mreže mladinskih društev za Združene narode. Pred tem je bil dve leti predsednik mladinske sekcije Društva za Združene narode. Med študijem je sodeloval z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer je pomagal starejšim državljanom pridobiti računalniško pismenost in jih bolje vključiti v sodobno digitalno družbo. Prav tako je bil prostovoljec v varstveno-delovnem centru Sonček, ki se ukvarja z vključevanjem posameznikov s cerebralno paralizo v družbo. Zaradi svojega dela na vseh omenjenih in drugih področjih je Luka pridobil izjemen vpogled v probleme, želje in vrednote mladih. To izhaja tako iz neposrednega dela z mladimi in za mlade (zagovorništvo mladih) kot tudi iz izkušenj, ki jih je pridobil pri soočanju z ovirami, ki so mu bile kot mlademu postavljene na pot v različnih družbenih in zasebnih področjih življenja.