Pokojninska reforma – dostojna starost za vse

Spremembe starostne strukture prebivalstva so dejstvo, medgeneracijska solidarnost, na kateri temelji naš pokojninski sistem, pa je zaradi spreminjanja razmerja med zaposlenimi in upokojenimi pred preizkušnjo. Revščina starejših (in seveda tudi drugih skupin prebivalstva) je nesprejemljiva v razmeroma bogati družbi, kakršna je Slovenija. Dogovoriti se moramo, kako preoblikovati pokojninski sistem, da bo dolgoročno in vzdržno zagotavljal dostojno starost vsem. Pri tem moramo gledati čim bolj široko, skupaj s sistemom dolgotrajne oskrbe, morda celo z vzporedno reformo socialnih transferjev. Tudi univerzalni temeljni dohodek naj bo opcija za razmislek.

Brez medgeneracijskega sodelovanja ne gre, mladi in starejši morajo razmišljati skupaj, si pomagati z deljenjem znanja in biti med seboj solidarni. Zato bom spodbujala sodelovanje med šolami in domovi za starejše.

Vsakomur zagotoviti dostojno starost.