Predsednik Republike Bocvane Mokgweetsi Masisi

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije

Slovenija želi biti čuječ sogovornik v svetu

Predsednica Republike Slovenije je imela na obisku v New Yorku več dvostranskih srečanj ob robu Konference OZN o vodi. Kot posebna gostja niza pogovorov s svetovnimi voditelji je obiskala univerzo Columbia, kjer se je s študentkami in študenti pogovarjala o pomenu človekovih pravic v dobi informacijske tehnologije. Obisk je sklenila z nagovorom na posebnem sprejemu v čast ženskam in dekletom v diplomaciji, kjer je nagovorila predstavnice diplomatskega zbora pri OZN.

New York, 24. 3. 2023

Sporočila za javnost , Mednarodne aktivnosti

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar danes zaključuje obisk v New Yorku, kjer je sodelovala na Konferenci OZN o vodi, kjer je opravila tudi več dvostranskih srečanj.

Predsednica republike se je ob robu konference srečala s predsednico Predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Cvijanović, predsednikom Republike Irak Abdulom Latifo Rašidom, predsednikom Republike Bocvane Mokgweetsijem Masisijem, predsednikom 77. zasedanja Generalne skupščine OZN Csabo Kőrösijem ter podsekretarko OZN in izvršno direktorico Urada Združenih narodov za ženske Simo Bahous.

V ospredju vseh dvostranskih pogovorov je bilo strinjanje, da Združeni narodi potrebujejo redni medvladni dialog o vodi. »Zadnja konferenca OZN, posvečena izključno vodi, je bila leta 1977. Do druge konference je minilo skoraj pol stoletja, okoliščine pa so se znatno spremenile. Soočamo se s podnebnimi spremembami in drugimi družbenimi in naravnimi dejavniki, voda pa je povezana z vsemi nami. Zato jo moramo zaščititi – sicer bomo posledice pomanjkanja trpeli vsi, brez izjeme,« je vtise po pogovorih z voditelji strnila predsednica Pirc Musar. Predsednica republike se je v pogovorih s sogovorniki dotaknila tudi tem enakosti spolov, človekovih pravic in multilateralnega sodelovanja, brez katerega sodobnih izzivov ne moremo nasloviti, še manj pa rešiti.

Predsednik Republike Bocvane Mokgweetsi Masisi

»Mednarodne konference so izjemna priložnost za srečanja z najvišjimi predstavniki držav z vsega sveta. Po pogovorih v Dohi in New Yorku ugotavljam, da imamo države veliko skupnega, predvsem na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb. Tudi Konferenca OZN o vodi je bila priložnost, da se usedemo za isto mizo in drug drugemu predstavimo svoje prioritete. Poleg vodne diplomacije, varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete smo se pogovarjali tudi o varnostnem vidiku teh izzivov. Srečanja so tako bila priložnost, da sogovornikom predstavim prioritete Slovenije na tem področju, kar vključuje tudi vsebinske vidike kandidature Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN. Poudarila sem, da Slovenija želi biti čuječ sogovornik,« tako predsednica Republike Slovenije, ki je svetovnim voditeljem sporočila, da se bo Slovenija zavzemala za odločno ukrepanje in globalno solidarnost, predvsem pa za vključenost najranljivejših skupin v proces ustvarjanja politik in odločanja.

Na predvečer začetka konference se je predsednica republike udeležila delovne večerje, ki sta jo priredila sopredsedujoča konferenci, tadžikistanski predsednik Emomali Rahmon in nizozemski kralj Viljem-Aleksander.

Včeraj je predsednica Pirc Musar obiskala univerzo Columbia, kjer je nastopila kot posebna gostja niza pogovorov s svetovnimi voditelji. S študentkami in študenti je vodila pogovor na temo Človekove pravice in informacijska tehnologija – primerjalni vidik med Evropo in ZDA. Predsednica republike je s poslušalci delila svoje izkušnje s področja varovanja osebnih podatkov v Sloveniji in v tujini, kjer je bila med drugim predsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol). »Zasebnost je zelo občutljiva in je zlahka ogrožena, če je ne varujemo dosledno in natančno,« je poudarila predsednica republike, ki so jo študentke in študenti spraševali tudi o vlogi medijev v odnosu do dezinformacij, sovražnega govora in o zakonski ureditvi področja umetne inteligence. Pogovor je sklenila z mislijo Martina Luthra Kinga Jr., da se »naša življenja končajo tedaj, ko ostanemo tiho glede tistega, kar je resnično pomembno,« in mlade pozvala, naj se ne bojijo spregovoriti, saj morajo aktivno sooblikovati prihodnost.

Predsednica Republike Slovenije je obisk v New Yorku sklenila z nagovorom na posebnem sprejemu v čast ženskam in dekletom v diplomaciji, kjer je nagovorila predstavnice diplomatskega zbora pri Organizaciji združenih narodov. Dejala je, da ženske prebijajo steklene stropove z upanjem, da bodo generacije deklic lahko živele v bolj enakopravni družbi. Izpostavila je tudi vodilno vlogo žensk pri družbenih spremembah.

Predsednico Republike Slovenija sta na konferenci spremljala podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.