Ločevanje odpadkov

Pravica do zdravega življenjskega okolja in pravica do pitne vode sta v Sloveniji ustavni kategoriji.Foto: STA

Pravici do zdravega in čistega okolja ter do čiste pitne vode pripadata vsem

Posebni poročevalec OZN za spoštovanje človekovih pravic pri zagotavljanju varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja David Boyd je Svetu za človekove pravice v Ženevi včeraj predstavil svoje prvo poročilo o položaju v Sloveniji.

Ljubljana, 10. 3. 2023

Sporočila za javnost

Pravica do zdravega življenjskega okolja in pravica do pitne vode sta v Sloveniji ustavni kategoriji. Slovenija je na mednarodni ravni med glavnimi pobudnicami nove človekove pravice do zdravega in čistega okolja. Predsednica republike močno pozdravlja, da je to pravico lani poleti v New Yorku za univerzalno razglasila Generalna skupščina OZN. Tudi posebni poročevalec Boyd Sloveniji izreka svoje priznanje za vodilno vlogo pri uveljavljanju pravice do zdravega in čistega okolja.

Zato je poročilo o uresničevanju človekovih pravic pri zagotavljanju zdravega in čistega okolja v Sloveniji dragoceno in pomembno. Gre za pogled od zunaj, ki nam nastavlja ogledalo. Vendar večina poročevalčevih opozoril ni novih, saj nanje opozarja tudi slovenski Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je s svojim prispevkom sodeloval v postopku sprejemanja poročila.

»Pravici do zdravega in čistega okolja ter do čiste pitne vode sta pomembni človekovi pravici, ki pripadata vsakomur od nas,« ob objavi poročila izpostavlja predsednica Pirc Musar.  Poročevalec Slovenijo v poročilu poziva, naj pri podnebnem ukrepanju izhajamo iz zagotavljanja varstva človekovih pravic in skrbi za tiste najbolj ranljive med nami. Pohvalil pa je skrbnost slovenskih gospodinjstev pri ločevanju odpadkov in uvedbo okoljskega davka.

Predsednica republike želi, da poročilo OZN vsem nam služi kot spodbuda hitrejšemu in uspešnemu zelenemu prehodu Slovenije ter potrebnemu ohranjanju naše bogate biotske raznovrstnosti. Vlado RS in vse relevantne institucije ob tem poziva k uvedbi ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih ugotavlja posebni poročevalec OZN in pred njim tudi Varuh človekovih pravic.

»Pridružujem se pozivu posebnega poročevalca OZN za varstvo in izboljšavo zraka, ki ga dihamo. Ta je na več vročih točkah prekomerno onesnažen, zaradi česar je ogroženo zdravje odraslih in še bolj zdravje otrok, starejših in bolnih,« še opozarja predsednica. V poročilu je sicer posebej izpostavljen primer v Anhovem, kjer strokovnjaki zaradi slabe kakovosti zraka že vrsto let zaznavajo višjo stopnjo rakavih obolenj. 

Prav tako pa Pirc Musar poziva k hitremu ukrepanju tudi v primeru dostopa do varne pitne vode za prebivalce nekaterih romskih naselij, kot je Dobruška vas. Čisto pitno vodo jim je treba zagotoviti brez odlašanja ali izgovorov.